Aktuálne z farnosti

Aktuálne dianie vo farnosti, farské oznamy a zamyslenia
Liturgický program

Život vo farnosti

Tretie synodálne stretnutie

Tretie synodálne stretnutie

Spoločenstvo?  Čo to je? Načo to je? Prečo je to tak dôležité?… Je tu množstvo otázok, na ktoré sa dá jednoducho odpovedať pekným obrazom. Tento obraz vám chceme sprostredkovať pri našom druhom farskom synodálnom stretnutí už túto nedeľu 22/5 o 9.15 v našej kaplnke....

preèítajte si viac
Druhé synodálne stretnutie

Druhé synodálne stretnutie

Klerikalizmus? V čom je nebezpečný tento "zmus"? Čo to je?  Prečo je to tak nebezpečné?… Je tu množstvo otázok, na ktoré sa dá jednoducho odpovedať pekným obrazom. Tento obraz vám chceme sprostredkovať pri našom druhom farskom synodálnom stretnutí už túto nedeľu 8/5 o...

preèítajte si viac
Prvé synodálne stretnutie

Prvé synodálne stretnutie

Synoda? Synodalita? Čo to je? Načo to je? Prečo je to tak dôležité?… Je tu množstvo otázok, na ktoré sa dá jednoducho odpovedať Veľkým obrazom. Tento obraz vám chceme sprostredkovať pri našom prvom a úvodnom farskom stretnutí už túto nedeľu 24/4 o 9.00 v našej...

preèítajte si viac

Farské oznamy

Farský deň za nami

Farský deň za nami

V sobotu 11.6.2022 sa v našej farnosti uskutočnil pri príležitosti 25-tého výročia zriadenia našej farnosti (11.6.1997) Farský deň. Začali sme o 15.00 Ďakovnou sv. liturgiou, ktorú s kňazmi našej farnosti slúžil o. Vojtech Hornyak, ktorý pred 25. rokmi bol prvý...

preèítajte si viac
Farský deň

Farský deň

Milovaní farníci!Ako iste viete, tento rok si naša farnosť pripomína 25-té výročie od svojho zriadenia(11.6.1997).Pri tejto príležitosti plánujeme na tento výročný dátum - v sobotu 11/6 Farský deň, ktorý začneo 15.00 ďakovnou sv. liturgiou. Hlavným slúžiteľom...

preèítajte si viac
Farské oznamy 15.5. – 22.5.2022

Farské oznamy 15.5. – 22.5.2022

Dnes popoludní o 15.00 h bude večiereň. Na budúcu nedeľu 22/5 medzi dvoma sv. liturgiami o 9.15 – 10.15 sa uskutoční Tretie farské synodálne stretnutie na tému: Spoločenstvo.. V prezentácii si predstavíme čo je odpoveďou na klerikalizmus a čo je podstatou synodality....

preèítajte si viac

Zamyslenia

„Vy im dajte jesť!“

„Vy im dajte jesť!“

V tom čase Ježiš videl veľký zástup, zľutoval sa nad nimi a uzdravoval im chorých. A keď sa zvečerilo, pristúpili k nemu učeníci a hovorili: „Toto miesto je pusté a čas už pokročil. Rozpusť zástupy, nech sa rozídu do dedín kúpiť si jedlo.” Ale Ježiš im povedal:...

preèítajte si viac
Za o. Valérom

Za o. Valérom

Nekrológ - o. Valér Čonka O. Valér Čonka sa narodil 13.11.1934 v Chuste, na Podkarpatskej Ukrajine, v rodine gréckokatolíckeho kňaza o. Júliusa Čonku a jeho manželky Márie (rod. Mihaličovej), ako najstarší zo štyroch súrodencov. V roku 1938 bol jeho otec preložený na...

preèítajte si viac
Obetujme sa Kristovi…

Obetujme sa Kristovi…

 Sv. Gregor Naziánsky (329-390)Εις τον άγιο πάσχα„Obetujme sa Kristovi, ktorý sa obetoval za nás...“ Nastala Pánova Pascha. Je Pascha. Áno Pascha, zdôraznime to ešte raz na slávu Najsvätejšej Trojice. Je to pre nás sviatok sviatkov, slávnosť nad slávnosti. Ako...

preèítajte si viac