FARSKÉ SPOLOČENSTVÁ

Farnosť

Farnosť je prítomnosťou Cirkvi na konkrétnom území; miestom načúvania Slovu a rastu kresťanského života; miestom dialógu, ohlasovania a štedrej lásky; miestom adorácie a slávenia.

Je to spoločenstvo spoločenstiev, svätyňa, do ktorej sa chodia napiť vysmädnutí, aby vládali pokračovať v ceste, centrum neustáleho misijného snaženia.

(Evangelii gaudium)

 

FARSKÉ EVANJELIZAČNÉ BUNKY  

SKYPE RUŽENEC

DETI

ARCIBRATSTVO SV. RUŽENCA

MLÁDEŽ

RODINY

SENIORI

FARNOSŤ

Farnosť je prítomnosťou Cirkvi na konkrétnom území; miestom načúvania Slovu a rastu kresťanského života; miestom dialógu, ohlasovania a štedrej lásky; miestom adorácie a slávenia.

Je to spoločenstvo spoločenstiev, svätyňa, do ktorej sa chodia napiť vysmädnutí, aby vládali pokračovať v ceste, centrum neustáleho misijného snaženia. (Evangelii gaudium)

SKYPE RUŽENEC

Malé kresťanské spoločenstvo, ktoré sa stretáva podľa možnosti každý deň o 19.25 pri modlitbe svätého ruženca cez aplikáciu Skype. Zjednocuje sa v modlitbe za našu farnosť a osobné aj spoločné úmysly o ktoré môžete požiadať, prípadne sa aj osobne zapojiť aj vy.

Pripojiť sa môžete každý deň o 19.25 tu: https://join.skype.com/pwkl4Yt8QxZ1 

Hlavným poslaním týchto každodenných modlitbových stretnutí je modlitba za svet, cirkev, ale najmä za našu farnosť či už všeobecne, ale stále viac aj konkrétne v duchu slov sv. Pavla: „Neste si vzájomne bremená a tak naplníte Kristov zákon“ (Gal 6,2). Sme svedkami uzdravení, sprevádzania ťažko chorých a umierajúcich,  ako aj pekných skúsenosti zo života rodín. Tieto stretnutia nie sú záväzné a sú otvorené pre všetkých veriacich farnosti.

Takto vzniklo dielo, ktoré je každodennou súčasťou modlitby za všetkých veriacich našej farskej rodiny. Preto chcem pri príležitosti prvého výročia vzniku tejto iniciatívy poďakovať všetkým tým, ktorí akýmkoľvek spôsobom, ale najmä svojou účasťou prispeli a prispievajú k novej evanjelizácii našej farnosti.

ARCIBRATSTVO

SV. RUŽENCA

Malé kresťanské spoločenstvo, ktoré sa modlí sv. ruženec individuálne a s rodinou doma, alebo spoločne pred každou sv. liturgiou. Zjednocuje sa v modlitbe za našu farnosť a osobné aj spoločné úmysly. 

Arcibratstvo sv. ruženca v rámci našej eparchie aj farnosti zastrešujú otcovia Redemptoristi, ktorých jednou z chariziem je aj šírenie Mariánskej úcty a modlitby sv. ruženca.

SPOLOČENSTVO RODÍN

Malé kresťanské spoločenstvo, ktoré sa stretáva raz do mesiaca, na podnet pápež Františka v rámci prebiehajucého Roka rodiny Amoris leatitie. Zjednocuje sa v modlitbe za našu farnosť a osobné aj spoločné úmysly.

SPOLOČENSTVO DETÍ

Malé kresťanské spoločenstvo, ktoré sa bude stretáva každý pondelok. Od 16.00 – 17.00 chlapci a od 17.30 – 18.30 dievčatá.  Náplňou stretnutí sú stretnutia ;). Ale aj modlitba, zábava, debaty, priateľstvá…

Od októbra do júna sa vytvára aj vždy nové malé kresťanské spoločenstvo rodičov a detí, ktoré sa pripravujú na Prvú svätú spoveď. Stretnutia sú každý utorok od 17.30 – 18.30.

SPOLOČENSTVO MLÁDEŽE

Malé kresťanské spoločenstvo, v ktorom sa stretávajú chlapci a dievčatá od 13. rokov. Sú si vzájomnou oporou pri kráčaní na ceste poznávania evanjelia. Stretnutia sú každý pondelok od 18.30 – 19.30.

Zároveň aj v rámci mesta funguje spoločenstvo mládeže. Bližšie info na MLADÍ KE  a na UNIPAS   .

SPOLOČENSTVO SENIOROV

Malé kresťanské spoločenstvo, ktoré sa stretáva  raz za dva týždenne, aby spoločne kráčali cestou poznávania evanjelia a evanjeliového života.

Stretáva sa každú druhu stredu v párne týždne od 16.00 – 17.00