FARSKÉ SPOLOČENSTVÁ

Farnosť

Farnosť je prítomnosťou Cirkvi na konkrétnom území; miestom načúvania Slovu a rastu kresťanského života; miestom dialógu, ohlasovania a štedrej lásky; miestom adorácie a slávenia.

Je to spoločenstvo spoločenstiev, svätyňa, do ktorej sa chodia napiť vysmädnutí, aby vládali pokračovať v ceste, centrum neustáleho misijného snaženia.

(Evangelii gaudium)

 

MALÉ FARSKÉ SPOLOČENSTVÁ

ÁTRIUM KATECHÉZ DOBRÉHO PASTIERA

SKYPE RUŽENEC

DETI

ARCIBRATSTVO SV. RUŽENCA

MLÁDEŽ

RODINY

SENIORI

FARNOSŤ

Farnosť je prítomnosťou Cirkvi na konkrétnom území; miestom načúvania Slovu a rastu kresťanského života; miestom dialógu, ohlasovania a štedrej lásky; miestom adorácie a slávenia.

Je to spoločenstvo spoločenstiev, svätyňa, do ktorej sa chodia napiť vysmädnutí, aby vládali pokračovať v ceste, centrum neustáleho misijného snaženia. (Evangelii gaudium)

SPOLOČENSTVO DETÍ 3-6 Rokov

Malé kresťanské spoločenstvo, ktoré sa stretáva každý pondelok. Od 16.00 – 17.00 chlapci a od 17.30 – 18.30 dievčatá.  Náplňou stretnutí sú stretnutia ;). Ale aj modlitba, zábava, debaty, priateľstvá…

SPOLOČENSTVO DETÍ

Malé kresťanské spoločenstvo, ktoré sa stretáva každý pondelok. Od 16.00 – 17.00 chlapci a od 17.30 – 18.30 dievčatá.  Náplňou stretnutí sú stretnutia ;). Ale aj modlitba, zábava, debaty, priateľstvá…

SPOLOČENSTVO RODÍN

PRED 1. SPOVEĎOU

Od októbra do júna sa vytvára aj vždy nové malé kresťanské spoločenstvo rodičov a detí, ktoré sa pripravujú na Prvú svätú spoveď. Stretnutia sú každý utorok od 17.30 – 18.30.

Aktuálne neprebieha.

DETSKÝ ZBORIK

Malé kresťanské spoločenstvo, ktoré sa stretáva v piatok (okrem prvého piatku v mesiaci). Od 17.30 – 18.30  spoločne spievajú a nacvičujú piesne, ktoré následne prezentujú na nedeľnej sv. liturgii o 10.30.  Spoločenstvo je otvorené pre všetky deti.

SPOLOČENSTVO MLÁDEŽE

Malé kresťanské spoločenstvo, v ktorom sa stretávajú chlapci a dievčatá od 13. rokov. Sú si vzájomnou oporou pri kráčaní na ceste poznávania evanjelia. Stretnutia sú každý pondelok od 18.30 – 19.30.

Zároveň aj v rámci mesta funguje spoločenstvo mládeže. Bližšie info na MLADÍ KE  a na UNIPAS   .

SPOLOČENSTVÁ MODLITBY MATIEK

Malé kresťanské spoločenstvo, ktoré sa stretáva raz do mesiaca, na podnet pápež Františka v rámci prebiehajucého Roka rodiny Amoris leatitie. Zjednocuje sa v modlitbe za našu farnosť a osobné aj spoločné úmysly.

Aktuálne neprebieha.

ARCIBRATSTVO

SV. RUŽENCA

Malé kresťanské spoločenstvo, ktoré sa modlí sv. ruženec individuálne a s rodinou doma, alebo spoločne pred každou sv. liturgiou. Zjednocuje sa v modlitbe za našu farnosť a osobné aj spoločné úmysly. 

Arcibratstvo sv. ruženca v rámci našej eparchie aj farnosti zastrešujú otcovia Redemptoristi, ktorých jednou z chariziem je aj šírenie Mariánskej úcty a modlitby sv. ruženca.

SPOLOČENSTVO SKYPE RUŽENEC

Malé kresťanské spoločenstvo, ktoré sa stretáva podľa možnosti každý deň o 19.25 pri modlitbe svätého ruženca cez aplikáciu Skype. Zjednocuje sa v modlitbe za našu farnosť a osobné aj spoločné úmysly o ktoré môžete požiadať, prípadne sa aj osobne zapojiť aj vy.

Pripojiť sa môžete každý deň o 19.25 tu: https://join.skype.com/pwkl4Yt8QxZ1 

SPOLOČENSTVO RODÍN

Malé kresťanské spoločenstvo, ktoré sa stretáva raz do mesiaca, na podnet pápež Františka v rámci prebiehajucého Roka rodiny Amoris leatitie. Zjednocuje sa v modlitbe za našu farnosť a osobné aj spoločné úmysly.

Aktuálne neprebieha.

SPOLOČENSTVO SENIOROV

Malé kresťanské spoločenstvo, ktoré sa stretáva  raz za mesiac, aby spoločne kráčali cestou poznávania evanjelia a evanjeliového života.

Stretáva sa v utorok pred prvým  piatkom od 9.00.