O farnosti

História farnosti

Gréckokatolícka farnosť v Košiciach – Nad jazerom bola oficiálne zriadená 11. júna 1997. Začiatky formovania farnosti sa však viažu už k roku 1991, kedy sa po prvýkrát na území mestskej časti Košice – Nad jazerom začínajú konať bohoslužby. Od septembra roku 1994 sa začínajú viesť aj samostatne matriky. Už od samotného začiatku bola v srdciach veriacich, aj navonok prejavovaná túžba po Božom chráme uprostred tohto košického sídliska. To potvrdzuje aj skutočnosť posvätenia základného kameňa budúceho chrámu, ktorý posvätil dňa 2. júla 1995 pri svojej návšteve Košíc pápež Ján Pavol II. V období čakania na začatie stavby nového chrámu sa liturgický aj pastoračný život gréckokatolíckych veriacich farnosti Košice – Nad jazerom realizoval najprv v zasadačke Stavebného bytového družstva IV. a neskôr celých 20. rokov v provizórnej kaplnke na Levočskej ulici. V roku 2011 začala výstavba farského chrámu, ktorý bol v roku 30. septembra 2018 posvätený.

Vízia farnosti

Podľa posledného sčítania ľudu (z r. 2021) žije na území našej farnosti 2 422 gréckokatolíkov. Pod farnosť Košice – Nad jazerom (1 703) patria aj filiálky Košice – Barca (165), Košice – Krásna (301), Košice – Šebastovce (39) a Vyšné Opátske (214 gréckokatolíkov). Farnosť vznikla na základe blízkej spolupatričnosti gréckokatolíkov žijúcich na sídlisku Košice – Nad jazerom. V súčasnosti sa snažíme na základe tejto spolupatričnosti kreatívne nachádzať nové spôsoby evanjelizácie, ktorá osloví všetkých, ktorí sa hlásia k našej farskej rodine. Súčasne sme otvorení aj pre všetkých tých, ktorých život v našej farskej rodine zaujme a prejavia túžbu byť súčasťou Kristovej cirkvi, ktorá už tu na zemi spolupracuje na budovaní Božieho Kráľovstva. To je hlavným poslaním aj našej farnosti.

Naši duchovní otcovia

Aktuálny prehľad kňazov pôsobiacich v našej
farnosti Presvätej Bohorodičky Ochrankyne Košice – Nad jazerom.
o. Vladimír Varga - protojerej

o. Vladimír Varga - protojerej

Farár

Narodený 22.10.1971 | Vysvätený 14.06.1997
Farár farnosti Košice – Nad jazerom (2010)
Email: varga.vladimir@grkatke.sk

o. Richard Fučko

o. Richard Fučko

Kaplán

Narodený 31.01.1989 | Vysvätený 01.07.2023
Kaplán farnosti Košice – Nad jazerom (2021)
Email: fucko.richard@grkatke.sk

o. Michal Vasiľ - protojerej

o. Michal Vasiľ - protojerej

Duchovný správca

Narodený 01.02.1959 | Vysvätený 12.06.1983
Duchovný správca farnosti Košice – Nad jazerom (2015)
Email: vasil.michal@grkatke.sk

o. Tomáš Fischer

o. Tomáš Fischer

Výpomocný duchovný

Narodený 01.02.1959 | Vysvätený 26.06.2016
Výpomocný duchovný farnosti Košice – Nad jazerom a Belža (2023)
Email: fischer.tomas@grkatke.sk

o. Vladimír Varga - protojerej

o. Vladimír Varga - protojerej

Farár

Narodený 22.10.1971 | Vysvätený 14.06.1997
Farár farnosti Košice – Nad jazerom (2010)
Email: varga.vladimir@grkatke.sk

o. Richard Fučko

o. Richard Fučko

Kaplán

Narodený 31.01.1989 | Vysvätený 01.07.2023
Kaplán farnosti Košice – Nad jazerom (2021)
Email: fucko.richard@grkatke.sk

o. Michal Vasiľ - protojerej

o. Michal Vasiľ - protojerej

Duchovný správca

Narodený 01.02.1959 | Vysvätený 12.06.1983
Duchovný správca farnosti Košice – Nad jazerom (2015)
Email: vasil.michal@grkatke.sk

o. Tomáš Fischer

o. Tomáš Fischer

Výpomocný duchovný

Narodený 01.02.1959 | Vysvätený 26.06.2016
Výpomocný duchovný farnosti Košice – Nad jazerom a Belža (2023)
Email: fischer.tomas@grkatke.sk

FARÁRI, ALEBO ADMINISTRÁTORI OD ROKU 1997

1997 – 2004 – Vojtech Horňák
2004 – 2010 – Pavol Medviď
2010 –          – Vladimír Varga

KAPLÁNI OD ROKU 1997

2002 – 2004 – Róbert Jáger
2004 – 2005 – Ján Szakala
2006 – 2007 – Mikuláš Ďurkovič
2007 – 2012 – Juraj Baran
2012 – 2015 – Martin Mráz

2023 –          –  Richard Fučko

VÝPOMOCNÍ DUCHOVNÍ, ALEBO INÍ KŇAZI PÔSOBIACI VO FARNOSTI

2015 –           – Michal Vasiľ
2004 – 2022 – Valér Čonka
2021 – 2023 – Ján Fedorišin

2023 –          – Tomáš Fischer