Kontakt

Kontaktné údaje

Adresa

Gréckokatolícka cirkev,
farnosť Košice – Nad jazerom
Levočská 2,040 12 Košice IV.

IČO / DIČ

IČO: 31994881

DIČ: 2022117141

o. Vladimír Varga - protojerej

o. Vladimír Varga - protojerej

Farár

Email: varga.vladimir@grkatke.sk

Tel. číslo : 0911 711 217

o. Richard Fučko

o. Richard Fučko

Kaplán

Email: fucko.richard@grkatke.sk

Tel. číslo : ‭0902 781 591

o. Michal Vasiľ - protojerej

o. Michal Vasiľ - protojerej

Duchovný správca

Email: vasil.michal@grkatke.sk

Tel. číslo : ‭0911 811 293

o. Tomáš Fischer

o. Tomáš Fischer

Výpomocný duchovný

Email: fischer.tomas@grkatke.sk

Tel. číslo : 0911098603

o. Vladimír Varga - protojerej

o. Vladimír Varga - protojerej

Farár

Email: varga.vladimir@grkatke.sk

Tel. číslo : 0911711217

o. Michal Vasiľ - protojerej

o. Michal Vasiľ - protojerej

Duchovný správca

Email: vasil.michal@grkatke.sk

Tel. číslo : ‭0911 811 293

Farská kancelária

Farská kancelária

je vám k dispozícií

OKTÓBER – MÁJ

pondelok, utorok, streda, piatok

16:00 – 17:00

V cirkevné a štátne sviatky je kancelária zatvorená.

V prípade potreby sa môžete obrátiť na hociktorého kňaza pred sv. liturgiou, po jej skončení alebo poprípade telefonicky.

Farská kancelária

je vám k dispozícií

JÚN – SEPTEMBER

pondelok, streda, piatok

16:00 – 17:00

V cirkevné a štátne sviatky je kancelária zatvorená.

V prípade potreby sa môžete obrátiť na hociktorého kňaza pred sv. liturgiou, po jej skončení alebo poprípade telefonicky.