Dar na farnosť

Ako môžte podporiť farnosť?

Vízia ikonostasu

Modlitbou

Za našu farnosť. Za ľudí, ktorí potrebujú našu modlitbu a podporu. To je prvá a najdôležitejšia forma pomoci.

Finančným darom

podporením zbierky (zvončeka) pri nedeľnej svätej liturgii, prispením na č. účtu farnosti

Dobrovoľníctvom

konkrétnou pomocou pri organizovaní rôznych podujatí, ktoré pripravuje naša farnosť, ďalej zapojením sa do upratovania chrámu…

Chcem sa modliť

12 + 11 =

AK VÁM TO SITUÁCIA DOVOĽUJE, PROSÍME VÁS O MILODARY NA PODPORU NÁŠHO CHRÁM A FUNGOVANIE FARNOSTI:

Číslo účtu:
SK29 0900 0000 0000 8212 8023

Chcem sa stať dobrovoľníkom

4 + 15 =

Vízia ikonostasu

Kúpa mozaiky

Príležitosť posvätenia nie úplne dokončeného chrámu je aj výzvou pre ďalšie možné investície. Jednou z najatraktívnejších je kúpa mozaiky na ikonostas z dielne Mosaic of Eden, srbského mozaikára Milana Pilipovíča. Jeho mozaiky sú známe po celom svete. Aktuálne máme zrealizovaných päť mozaík v mramorovom ikonostase a dve mozaiky v mramorovej podlahe chrámu. Aby ikonostas sa zaskvel v celej svojej kráse, je potrebné nájsť darcov aj na ďalších štyri kusy mozaík. Z tohto dôvodu ponúkame možnosť investície do toho, čo tu zanechá navždy trvalú hodnotu pre ďalšie generácie. Ak sa rozhodnete pre túto formu investície, prípadne ak viete o niekom, kto by nám v tejto realizácii pomohol, kontaktujte nás. Ďakujeme.