Dar na farnosť

Ako môžte podporiť farnosť?

Vízia ikonostasu

Modlitbou

Za našu farnosť. Za ľudí, ktorí potrebujú našu modlitbu a podporu. To je prvá a najdôležitejšia forma pomoci.

Finančným darom

podporením zbierky (zvončeka) pri nedeľnej svätej liturgii, prispením na č. účtu farnosti

Dobrovoľníctvom

konkrétnou pomocou pri organizovaní rôznych podujatí, ktoré pripravuje naša farnosť, ďalej zapojením sa do upratovania chrámu…

Chcem sa modliť

14 + 1 =

AK VÁM TO SITUÁCIA DOVOĽUJE, PROSÍME VÁS O MILODARY NA PODPORU NÁŠHO CHRÁM A FUNGOVANIE FARNOSTI:

Číslo účtu:
SK29 0900 0000 0000 8212 8023

Chcem sa stať dobrovoľníkom

1 + 5 =

Dobrovoľníctvo

 

Dobrovoľníctvo je činnosť, ktorú vykonávajú ľudia na určitý čas bez nároku na odmenu pre dobro iných.

Podstatné je pritom dobrovoľné rozhodnutie človeka svoj čas a schopnosti venovať službe iným.

 UPRATOVANIE

 Najrozšírenejšou je služba upratovania chrámu. Práve do tejto služby potrebujeme nových dobrovoľníkov, nové rodiny, ktoré sa pripoja k tým, ktoré raz za tri-štyri mesiace v piatok večer poupratujú a pripravia Boží chrám na nedeľné slávenie. Táto služba ma viac-násobný úžitok, nakoľko okrem podieľaní sa na čistom vzhľade chrámu, budujeme si aj osobný vzťah k tomuto miestu. Ideálne je zapojiť celú rodinu, aj deti, aby sa budovanie tohto vzťahu k chrámu stalo prirodzeným aj pre nich. Môžete si vytvoriť aj skupinu 3-4 rodín, s ktorými budete chodiť pravidelne 1x za 3-4 mesiace.

Keďže táto služba je potrebná tak, ako aj pravidelne upratovanie našich domácnosti, je aj povinnosťou pre všetkých, ktorým to zdravie a vek dovoľujú.

Ak sa pridáte k rodinám dobrovoľníkov, dajte o sebe vedieť v sakristii, alebo na email: vasil.michal@grkatke.sk . Už teraz sme vďační za vašu ochotu a službu.

FARSKÁ CHARITA

Farnosť je priestor pre službu. Našou snahou je spájať ľudí – dobrovoľníkov, ktorí chcú v rámci svojej farnosti pomáhať núdznym. Aj preto sme sa rozhodli zriadiť Farskú charitu. Zodpovednosť za koordinovanie činnosti prijala p. Ing. Jana Semancová. K tomu, aby Farská charita mohla oficiálne vzniknúť, potrebuje troch dobrovoľníkov, ktorý budú spolu koordinovať a organizačne riadiť činnosť Farskej charity. Záber a činnosť každej charity priamoúmerne závisí od počtu dobrovoľníkov, preto aj činnosť a záber  našej Farskej charity, bude vždy  závisieť od počtu veriacich ochotných sa angažovať v tejto službe.

Ak cítite povolanie pre túto službu, dajte o sebe vedieť farárovi, alebo napíšte email: varga.vladimir@grkatke.sk / predmet správy FARSKÁ CHARITA.

FARSKÁ KÁVA

Ide o jednoduchú službu 1-2 dobrovoľníkov z ktorých vždy jeden v nedeľu pred sv. liturgiou zapne v kaplnke nádobu na ohrev vody a skontroluje dostatočný počet pohárov, kávy, čaju, resp. čokolády pre deti. Pred záverom farských oznamov ide otvoriť kaplnku a čaká na farníkov, ponúkne im nápoj, prípadne pomôže pripraviť.

Po sv. liturgiách o 8.00 je to už pomaly neodmysliteľná súčasť nedeľnej sv. liturgie práve preto, že sa do tejto služby ponúkli dvaja dobrovoľníci, ktorí sa vedia doplniť aj v prípade neprítomnosti. Našou túžbou a vidíme, že aj potrebou je takúto farskú kávu ponúkať aj po sv. liturgii o 10.30. Akciu môžeme spustiť, ak budeme mať na začiatok minimálne 2. dobrovoľníkov. Miestnosť, vodu i kávu máme, preto ak viete farnosti v tejto službe pomôcť dajte vedieť osobne farárovi, alebo napíšte email na. varga.vladimir@grkatke.sk / predmet správy FARSKÁ KÁVA.

Vízia ikonostasu

Kúpa mozaiky

Príležitosť posvätenia nie úplne dokončeného chrámu je aj výzvou pre ďalšie možné investície. Jednou z najatraktívnejších je kúpa mozaiky na ikonostas z dielne Mosaic of Eden, srbského mozaikára Milana Pilipovíča. Jeho mozaiky sú známe po celom svete. Aktuálne máme zrealizovaných päť mozaík v mramorovom ikonostase a dve mozaiky v mramorovej podlahe chrámu. Aby ikonostas sa zaskvel v celej svojej kráse, je potrebné nájsť darcov aj na ďalších štyri kusy mozaík. Z tohto dôvodu ponúkame možnosť investície do toho, čo tu zanechá navždy trvalú hodnotu pre ďalšie generácie. Ak sa rozhodnete pre túto formu investície, prípadne ak viete o niekom, kto by nám v tejto realizácii pomohol, kontaktujte nás. Ďakujeme.