– Vo Veľkom pôste sa riadime nasledujúcou pôstnou disciplínou:


* Začiatok V.P. (pondelok 16.2.) – Zdržanlivosť od mäsa, mlieka a vajec s pôstom
* Stredy a piatky V.P. – Zdržanlivosť od mäsa
* Celá sv. Štyridsiatnica (V.P.) – Zakázaný čas


1) Zdržanlivosť znamená nejesť vymenované pokrmy, a to vrátane jedál, ktoré ich obsahujú. Zdržanlivosť zaväzuje od 7. roka veku do telesnej smrti.
2) Pôst znamená nejesť; pripúšťa sa však najviac dvakrát za deň malé občerstvenie (trocha jedla) a najviac raz za deň sa najesť dosýta, najlepšie po večernej bohoslužbe, respektíve po 15. hodine. Pôst zaväzuje od 14. do 60. roka veku. Pôst a zdržanlivosť nezaväzujú chorých ľudí, tehotné a dojčiace ženy, ďaleko cestujúcich (myslí sa aspoň 4 hodiny cesty), ťažko pracujúcich a spoločne sa stravujúcich (ak nemajú možnosť výberu).
3) Zakázaný čas – znamená zákaz hlučných zábav (napríklad diskoték) a obmedzenie takých televíznych programov, počítačových hier, internetových stránok a podobne, ktoré narúšajú kajúci charakter daného obdobia.