Rok 2022 je pre našu Košickú eparchiu (biskupstvo), ako aj pre našu farnosť významným jubilejný rokom, nakoľko pred 25. rokmi, v roku 1997, sa udiali historické udalosti. 21. februára 1997 vtedajší pápež Ján Pavol II. vyhlásil zriadenie nového Košického apoštolského exarchátu, vyčlenením z Prešovskejj eparchie, ohraničením hranicami Košického kraja. Za nového košického exarchu vymenoval vladyku Milana Chautura. Takto sa začalo nové administratívne delenie a spravovanie našich farností. Aj vďaka tomuto procesu bola dňa 11. júna 1997 dekrétom oficiálne zriadená naša Gréckokatolícka farnosť Presvätej Bohorodičky Ochrankyne v Košiciach – Nad jazerom.

Vnímame ako obrovský dar to, že v Božom pláne sa našlo miesto pre existenciu nášho farského spoločenstva. Sme za to vďační Bohu, Márii – našej Ochrankyni, ale aj tým našim predchodcom, ktorí stáli pri nie vždy jednoduchých začiatkoch vzniku našej farnosti. Z tejto vďačnosti si chceme viacerými spôsobmi sprítomňovať tento okamih vďaky v tomto Jubilejnom milostivom roku a prosiť o nasmerovanie Svätého Ducha na ceste evanjelizácie, ktorou chceme spolu kráčať.

Okrem otvorenia Jubilejného milostivého roka 20. februára 2022, budú mať oslavy 25. výročia zriadenia našej farnosti v tomto roku dva nosné dátumy. V samotný deň výročia vzniku farnosti – 11. júna 2022, bude sláviť s nami archijerejskú sv. liturgiu vladyka Milan Chautur, ktorý pred 25-timi rokmi zriadil našu farnosť. V podvečer sa v areáli chrámu uskutočni tzv. Farský deň, na spôsob spoločného stretnutia veriacich našej farnosti pri guľáši. Náplň tohto stretnutia chceme naplánovať a pripraviť spolu s vami, podľa vašich predstáv.  

Druhým dátumom našej jubilejnej oslavy bude samotný dátum odpustovej slávnosti, v nedeľu 2. októbra 2022, za prítomnosti nášho vladyku Cyrila Vasiľa. Máme nádej, že aj tento už októbrový dátum, nám umožní zorganizovať spolu s vami aj nejaké mimoliturgické stretnutie.

Okrem týchto mimoriadnych udalostí, máme v pláne aj iné duchovné a aj kultúrne akcie pre rast v duchovnom živote v spojení so životom vo farskej rodine: Jubilejné putovanie ikony po rodinách našej farnosti s modlitbou za jednotu našich rodín a našej farnosti; Vernisáž dobových fotografií a zápisov z farskej kroniky; Spoločná jubilejná farská púť; Pravidelná jubilejná modlitba; Logo farského jubilea a ešte mnohé ďalšie.

Celkovo máme nádej, že jubilejný a milostivý rok 2022 nám prinesie mnoho silných okamihov a skúseností zo života našich rodín, ako aj spoločnej farskej rodiny. V tejto nádeji pozývame k prežívaniu radosti z tohto Jubilejného roka všetkých gréckokatolíkov našej farnosti v Košiciach – Nad jazerom. Tešíme sa na spoločenstvo s vami.

Putujúca ikona po rodinách farnosti

Počas celého Jubilejného milostivého roka bude po našich rodinách putovať ikona Presvätej Bohorodičky Ochrankyne – Pokrovu. V každej rodine bude 7. dní (od nedele do nedele) počas ktorých sa budete môcť spolu modliť za svoju i naše rodiny, ako aj za našu farnosť. Máme záujem, aby posvätená putovná ikona navštívila každú rodinu našej farnosti. Svoj týždeň si môžete vybrať a zapísať v tejto tabuľke: https://docs.google.com/document/d/13IO093SeTXyMjB9quEyAk_vWsqlD3_Re5hAoCbNS0Xs/edit?usp=sharing . Pri ikone nájdete aj návod na prípravu miesta a modlitby.