• PIATA PÔSTNA NEDEĽA – PREPODOBNEJ MÁRIE EGYPTSKEJ / 3.4.2022

  Hebr 9, 11-14; Mk 10, 32b-45

   

  Drahí bratia a sestry.

  Vstupujeme do posledného týždňa Svätej štyrisdiatnice, ktorého vrcholom bude oslava Lazárovho vzkriesenia a hlavne oslava Slávnostného vstupu Ježiša Krista do Jeruzalema (tzv. Kvetná nedeľa.)

  • V nedeľu slávime sv. liturgie sv. Bazila Veľkého o 8.00 cirkevnoslovanská a 10.30 slovenská – aj online na https://www.twitch.tv/pokrov1997.
  • Pri sv. liturgii o 10.30 zaznie posledná, šiesta pôstna. katechéza pre deti „Učiť sa milovať“.
  • O 15.00 bude Veľkopôstna večiereň s poklonami.
  • Vstupujeme do posledného týždňa Sv. štyrisdiatnice ktorý je týždňom pokánia. Využite týchto sedem dní od pondelka do nedele na naplánovanie svojej sv. spovede pred sviatkom Veľkej noci. Spovedáme individuálne po osobnom dohovore, alebo priamo cez elektronickú objednávku termínu, kde si môžete vybrať aj čas a duchovného otca tak, ako vám to vyhovuje: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1D9Ooq3t649uvSe2k5NZwK64J8YgUPNvs1r5K2bzZyI8/edit?usp=sharing . Celý týždeň sme vám plne k dispozícii, využite tento čas.
  • V utorok 5/4 sa o 18.30 uskutoční v kaplnke príprava detí a rodičov pred prvou sv. spoveďou.
  • V piatok 8/4 po sv. lit. prosíme o upratovanie rodiny: Jankova, Jemelkova, Kormošova, Onderišinova.
  • V sobotu 9/4 od 9.00 sa uskutoční brigáda na zveľadení chrámu a jeho okolia. Nakoľko je to sobota, chceme poprosiť najmä mladé rodiny v tejto službe pre náš chrám. Vopred ďakujeme.
  • Nasledujúca nedeľa 10/4 je Kvetná nedeľa. V tento deň pri sv. liturgiách budeme požehnávať ratolesti – bahniatka, ktoré si prinesiete. Tieto požehnané vetvičky sa stávajú významným požehnaním pre naše rodiny a domovy. Po sv. liturgiách bude myrovanie.
  • Putovnú ikonu dnes do svojej rodiny zoberie rodina Meringerová, o týždeň rodina Kalafusová.
  • KBS vyhlásila pravidelnú celoslovenskú zbierku na pomoc prenasledovaným kresťanom a utečencom. Zbierka sa uskutoční vo všetkých katolíckych chrámoch na Slovensku dnes po sv. liturgiách. Výťažok z nej bude určený na pomoc obetiam vojnového konfliktu na Ukrajine.
  • Od mesiaca apríl sa začína konzultačná fáza synody aj v našej farnosti. Je to čas, v ktorom chceme najmä vzájomne sa počúvať, hľadajúc spoločne odpovede na základnú otázku: Ako sa uskutočňuje „spoločné kráčanie“ dnes v našej farnosti? a Aké kroky nás Duch vyzýva urobiť, aby sme rástli v našom „spoločnom kráčaní“? Pán nám dáva tento čas, aby sme sa vzájomne rozprávali a počúvali.

   

  o. Vladimír, o. Michal a o Janko