Služby pre vás

KRST, MYROPOMAZANIE, EUCHARISTIA

DUCHOVNÝ ROZHOVOR

PRVÁ SV. SPOVEĎ DETÍ

MODLITBY A ÚMYSLY SV. LITURGIÍ

SVIATOSŤ MANŽELSTVA

KRESŤANSKÝ POHREB

SVÄTÁ SPOVEĎ

Starostlivost a pomazanie chorÝch

VÝPISY Z MATRÍK

MODLITBY A ÚMYSLY SV. LITURGIÍ

AKO ZAPISUJEME ÚMYSLY V NAŠEJ FARNOSTI

Svätá liturgia môže byť slávená buď za živých alebo za mŕtvych. Každú nedeľu sú sväté liturgie slávené za všetkých veriacich našej farnosti. Požiadať o odslúženie sv. liturgie v našej farnosti môžete po bohoslužbách v sakristii.

SVÄTÁ SPOVEĎ

AKO SPOVEDÁME V NAŠEJ FARNOSTI

V týždni : V pracovných dňoch a aj v sobotu je možné pred každou svätou liturgiou, resp. aj po nej, požiadať o vyslúženie sviatosti zmierenia kňaza v sakristii.

V prvopiatkovom týždni : Pondelok – streda, piatok: 16.45 – 17.30 (v prípade potreby sa spovedá aj počas svätých liturgií).

Štvrtok: 07.30 – 8.00 (v prípade potreby sa spovedá aj po svätej liturgií).

DUCHOVNÝ ROZHOVOR

AKO SI MÔŽETE DOHODNÚŤ DUCHOVNÝ ROZHOVOR

Prežívaš v živote ťažkú skúšku, stratu, chorobu alebo zradu?
Pýtaš sa aké miesto má Boh v tvojom živote?
Máš pocit, že ti nikto nerozumie?
Potrebuješ s niekým hľadať riešenia tvojich problémov?
Potrebuješ sa len tak porozprávať o duchovných veciach?
Chceš viesť dialóg o viere?

Presne práve kvôli tomuto sme tu pre Vás!

Farská kancelária

Farská kancelária

je vám k dispozícií

OKTÓBER – MÁJ

pondelok, utorok, streda, piatok

16:00 – 17:00

štvrtok

9:00 – 10:00

V cirkevné a štátne sviatky je kancelária zatvorená.

V prípade potreby sa môžete obrátiť na hociktorého kňaza pred sv. liturgiou, po jej skončení alebo poprípade telefonicky.

Farská kancelária

je vám k dispozícií

JÚN – SEPTEMBER

pondelok, streda, piatok

16:00 – 17:00

V cirkevné a štátne sviatky je kancelária zatvorená.

V prípade potreby sa môžete obrátiť na hociktorého kňaza pred sv. liturgiou, po jej skončení alebo poprípade telefonicky.