Gréckokatolícka cirkev

Farnosť Presvätej Bohorodičky Ochrankyne
Košice – Nad jazerom

VITAJTE V NAŠEJ FARNOSTI!

„Spojení s Bohom a s ostanými.“

NEDEĽNÉ SV. LITURGIE

8.00

10.30 (priamy prenos)

15.00 – VEČIEREŇ

 

DENNÉ SV. LITURGIE

PONDELOK, STREDA, PIATOK

17.30

UTOROK, ŠTVRTOK, SOBOTA

8.00

SOBOTA

8.00

17.30 – VEČIEREŇ

ČAS SV. SPOVEDE

STREDA, PIATOK

17.00

V TÝŽDNI PRED PRVÝM PIATKOM

PONDELOK, UTOROK,  STREDA, PIATOK

16.00 – 17.15

ŠTVRTOK

  7.15 – 7.45

Alebo vždy po dohovore.

ADORÁCIA

SOBOTA

19.00

ŠTVRTOK PRED PRVÝM PIATKOM

17.30

SV. RUŽENEC

PONDELOK, STREDA, PIATOK

16.50

UTOROK, ŠTVRTOK, SOBOTA, NEDEĽA

7.20

ČAS NA OSOBNÚ MODLITBU

PONDELOK, STREDA, PIATOK

16.00 – 17.00

Liturgický program

Služby pre vás

Naživo

ČASOSLOV

Synoda vo farnosti

Malé farské spoločenstva

Aktuálne z farnosti

Aktuálne dianie vo farnosti,

farské oznamy a zamyslenia

FARSKÁ APLIKÁCIA POKROV

Prinášame vám  novú farskú aplikáciu – POKROV, ktorá rozširuje možnosti, ako byť v kontakte s našou farnosťou.

O farnosti

Gréckokatolícka farnosť v Košiciach – Nad jazerom bola oficiálne zriadená 11. júna 1997. Začiatky formovania farnosti sa však viažu už k roku 1991, kedy sa po prvýkrát na území mestskej časti Košice – Nad jazerom začínajú konať bohoslužby. Od septembra roku 1994 sa začínajú viesť aj samostatne matriky. Už od samotného začiatku bola v srdciach veriacich, aj navonok prejavovaná túžba po Božom chráme uprostred tohto košického sídliska…