Gréckokatolícka cirkev

Farnosť Presvätej Bohorodičky Ochrankyne
Košice – Nad jazerom

VITAJTE V NAŠEJ FARNOSTI!

„Spojení s Bohom a s ostanými.“

NEDEĽNÉ SV. LITURGIE

NEDEĽA

  8.00

10.30

Priamy prenos

DENNÉ SV. LITURGIE

PONDELOK, STREDA, PIATOK

17.30

UTOROK, ŠTVRTOK, SOBOTA

8.00

ČAS SV. SPOVEDE

STREDA, PIATOK

17.00

V TÝŽDNI PRED PRVÝM PIATKOM

PONDELOK, STREDA, PIATOK

16.00 – 17.15

UTOROK, ŠTVRTOK

  7.15 – 7.45

Alebo vždy po dohovore.

ADORÁCIA

ŠTVRTOK PRED PRVÝM PIATKOM

17.30

SV. RUŽENEC

PONDELOK, STREDA, PIATOK

16.50

UTOROK, ŠTVRTOK, SOBOTA, NEDEĽA

7.20

ČAS NA OSOBNÚ MODLITBU

PONDELOK, STREDA, PIATOK

16.00 – 17.00

Liturgický program

Služby pre vás

Naživo

ČASOSLOV

Synoda vo farnosti

Malé farské spoločenstva

Aktuálne z farnosti

Aktuálne dianie vo farnosti,

farské oznamy a zamyslenia

FARSKÁ APLIKÁCIA POKROV

Prinášame vám  novú farskú aplikáciu – POKROV, ktorá rozširuje možnosti, ako byť v kontakte s našou farnosťou.

O farnosti

Gréckokatolícka farnosť v Košiciach – Nad jazerom bola oficiálne zriadená 11. júna 1997. Začiatky formovania farnosti sa však viažu už k roku 1991, kedy sa po prvýkrát na území mestskej časti Košice – Nad jazerom začínajú konať bohoslužby. Od septembra roku 1994 sa začínajú viesť aj samostatne matriky. Už od samotného začiatku bola v srdciach veriacich, aj navonok prejavovaná túžba po Božom chráme uprostred tohto košického sídliska…