Aktuálne z farnosti

Aktuálne dianie vo farnosti, farské oznamy a zamyslenia
Liturgický program

Život vo farnosti

Milión deti sa modlí ruženec

Milión deti sa modlí ruženec

MILIÓN DETÍ sa 18. októbra bude modliť ruženec za mier a jednotu vo svete Táto modlitebná iniciatíva má v prvom rade poukázať na to, že úprimná modlitba detí preniká ako šíp priamo do srdca milosrdného Boha. Prostredníctvom nej môžeme hlbšie pochopiť, aká mocná je...

preèítajte si viac
Farský obed

Farský obed

V nedeľu 2/10/2022 po liturgickej slávnosti sa uskutoční za účasti vladyku Cyrila Vasiľa spoločný Farský obed v reštaurácii Rubín v Krásnej. Cena Farského obedu pri súčasných cenách je 17 eur/dospelú osobu a 10 eur/detskú porciu. Aj keď sa zdá, že to je veľa, napriek...

preèítajte si viac
Stretnutia pre deti a pre mládež

Stretnutia pre deti a pre mládež

Naša farnosť chce byť spoločenstvom spoločenstiev. Preto ponúkame našim deťom a mladým pravidelné stretnutia, ktoré sa konajú každý pondelok od 16.00 pre chlapcov, ktoré bude viesť o. Janko, od 17.30 pre dievčatá, ktoré bude viesť manželka o. Janka - Gabika a od 18.30...

preèítajte si viac

Farské oznamy

Farský deň za nami

Farský deň za nami

V sobotu 11.6.2022 sa v našej farnosti uskutočnil pri príležitosti 25-tého výročia zriadenia našej farnosti (11.6.1997) Farský deň. Začali sme o 15.00 Ďakovnou sv. liturgiou, ktorú s kňazmi našej farnosti slúžil o. Vojtech Hornyak, ktorý pred 25. rokmi bol prvý...

preèítajte si viac
Púť do Litmanovej

Púť do Litmanovej

V utorok 19/7 sa uskutoční naša Farská púť do Litmanovej. Cestovné je 12 € a spoločný obed 5 € je potrebné zaplatiť v sakristii do nedele 17/7. Ďalší záujemcovia o púť sa môžu ešte prihlásiť cez formulár v chráme, alebo cez elektronický formulár...

preèítajte si viac
Púť do Medžugorja

Púť do Medžugorja

"Po troch rokoch sa znova vyberáme 15-22/8/2022 na oddychovú duchovnú púť do Medžugorja, na miesto plné pokoja. Bližšie informácie o púti a spôsobe prihlasovania získate duchovného otca, alebo na webovej stránke, www.medu2012.estranky.sk "

preèítajte si viac

Zamyslenia

Obetujme sa Kristovi…

Obetujme sa Kristovi…

 Sv. Gregor Naziánsky (329-390)Εις τον άγιο πάσχα„Obetujme sa Kristovi, ktorý sa obetoval za nás...“ Nastala Pánova Pascha. Je Pascha. Áno Pascha, zdôraznime to ešte raz na slávu Najsvätejšej Trojice. Je to pre nás sviatok sviatkov, slávnosť nad slávnosti. Ako...

preèítajte si viac
Poučné slovo na Paschu

Poučné slovo na Paschu

POUČNÉ SLOVO NÁŠHO OTCA SVÄTÉHO JÁNA ZLATOÚSTEHO, KONŠTANTÍNOPOLSKÉHO ARCIBISKUPA, NA SVÄTÝ A SVETLÝ DEŇ SLÁVNEHO A SPASITEĽNÉHO VZKRIESENIA KRISTA, NÁŠHO BOHA Každý, kto je zbožný a bohabojný, nech sa osvieži a teší z tejto krásnej a skvelej slávnosti. Kto je verný...

preèítajte si viac