Dňa 1. apríla 2022 sme sa vybrali cestou spoločného kráčania synody v našej farnosti.  Vybrali sme pre našu farnosť model piatich tém, ktoré sa postupne spoločne každý druhý týždeň odprezentujú a každý druhý týždeň v malých skupinkách prediskutujú. Prvé stretnutie sa uskutoční  na Tomášovú nedeľu po Pasche 24/4 o 9.00 v našej kaplnke. Do tohto času je tu pozvanie prihlásiť sa pre tých, ktorí by boli ochotní a schopní spolu s nami sa pripraviť na organizovanie a vedenie synodálnych skupiniek. Ostatní sa spolu modlíme za požehnaný priebeh synody v našej farnosti a za to, aby sme mali odvahu a múdrosť nájsť si čas na spoločné kráčanie v našom farskom synodálnom motte: „Farnosť ako jedna rodina.“

Pripájam sa k požehnaniu – o. Vladimír Varga