Drahí veriaci našej farnosti. Už túto sobotu 22/6 sa uskutoční Farský deň, na ktorý vás všetkých srdečne pozývame!

O 16.00 začneme v chráme spoločnou modlitbou Molebenu k Bohorodičke a následne na nádvorí chrámu bude občerstvenie – guláš, detské hamburgery, pivo, kofola, neformálne vzájomné stretnutia či rodinný onlinekvíz.

Priebeh večera a program si organizujeme samy, preto:

  • Prosíme naše deti zo ZUŠ, aspoň o jedno vystúpenie počas večera. Veľmi nás to poteší.
  • Prosíme, prineste na stretnutie vaše obľúbené zákusky a koláče z vašich kuchýň.
  • Radi privítame medzi sebou dobrovoľníkov na prípravu a popratanie areálu, predávanie lístkov na tombolu, striedavú službu dozoru pri skákacom hrade, výber a púšťanie hudby, prípadne iné… Ak môžete pomôcť, dajte o sebe vedieť o. Vladimírovi, alebo o. Richardovi.

Súčasťou Farského dňa bude aj Farská tombola – výťažok z nej poputuje na údržbu nášho chrámu. Ak by ste do tomboly chceli sponzorsky prispieť nejakou cenou – niečo nové, nevhodný darček, neprečítanú knihu alebo aj váš vlastnoručný výtvor… Aj maličkosť poteší, avšak nie použité veci z druhej ruky. Ak máte takúto novú vec, zastavte sa teraz v sakristii u otca Richarda. Ďakujeme.

Ak je to možné, pomôžte nám aj svojou osobnou registráciou na akciu cez plagát, webovú stránku, alebo cez zapísanie sa na zoznam na stolíku. Aj keď nestihnete registráciu do zajtrajšieho dňa, neváhajte prísť na stretnutie, hoci keď aj sa rozhodnete na poslednú chvíľu. Registrácia nie je podmienka, len nástroj pre predbežný počet záujemcov.

Pri východe z chrámu, prijmite od nás kňazov aj osobnú pozvánku s programom.  Tento podvečer bude vyjadrením našej vďaky Bohu za vás a za našu farnosť.

Tešíme sa na spoločný čas „Spojení s Bohom a s ostatnými.“

Vaši kňazi a veriaci farnosti