Druhé synodálne stretnutie

Druhé synodálne stretnutie

Klerikalizmus? V čom je nebezpečný tento „zmus“? Čo to je?  Prečo je to tak nebezpečné?… Je tu množstvo otázok, na ktoré sa dá jednoducho odpovedať pekným obrazom. Tento obraz vám chceme sprostredkovať pri našom druhom farskom synodálnom stretnutí už túto...
Druhé synodálne stretnutie

Prvé synodálne stretnutie

Synoda? Synodalita? Čo to je? Načo to je? Prečo je to tak dôležité?… Je tu množstvo otázok, na ktoré sa dá jednoducho odpovedať Veľkým obrazom. Tento obraz vám chceme sprostredkovať pri našom prvom a úvodnom farskom stretnutí už túto nedeľu 24/4 o 9.00 v našej...
Začali sme synodu vo farnosti

Začali sme synodu vo farnosti

Dňa 1. apríla 2022 sme sa vybrali cestou spoločného kráčania synody v našej farnosti.  Vybrali sme pre našu farnosť model piatich tém, ktoré sa postupne spoločne každý druhý týždeň odprezentujú a každý druhý týždeň v malých skupinkách prediskutujú. Prvé stretnutie sa...
Farský pastiersky list na začiatok Synody

Farský pastiersky list na začiatok Synody

Drahí bratia a sestry, milovaní farníci. V dnešnom Božom Slove počujeme z Ježišových úst podobenstvo O rozsievačovi. Ježiš použil obraz z každodenného života vtedajších Ježišových súčasníkov. Týmto príkladom Ježiš poukazuje na význam zasiatia Božieho Slova v ľudskom...