OBJAV KRISTA je sedem týždňov trvajúca evanjelizačná formácia. Kurz vytvára priateľský priestor, kam môžu ľudia prísť, aby si vypočuli dobrú zvesť a osobne sa stretli s Ježišom Kristom.

CIELE KURZU OBJAV KRISTA

Pomôcť účastníkom vytvoriť si alebo obnoviť osobný vzťah k Ježišovi Kristovi, precítiť lásku Otca a dostať silu Svätého Ducha, aby sme žili ako jeho deti a slúžili ako jeho učeníci v Katolíckej cirkvi. Pomôcť účastníkom nájsť v rámci farnosti, spoločenstvo ľudí a vytvoriť si k nim vzťahy nevyhnutné pre život v Kristovi.

ŠTRUKTÚRA KURZU OBJAV KRISTA

17.30 Večera

18.15 Privítanie a modlitba

18.30 Prednáška

19.15 Diskusia v skupinkách

20.00 Koniec

Kurz pozostáva zo siedmich štvrtkových stretnutí a jedného sobotného dňa duchovnej obnovy. Každé stretnutie má štyri časti: večera, čas na modlitbu, prednáška a diskusia v skupinkách. Každá časť je pri evanjelizačnej formácii Objav Krista nevyhnutná. Prednáška je vo svojej podstate ohlasovanie, čiže základné učenie o dobrej zvesti, čo Boh urobil v Ježišovi Kristovi a skrze neho:

  1. Aký je zmysel života? (štvrtok 17.10.2024)
  2. Prečo je Ježiš dôležitý? (štvrtok 24.10.2024)
  3. Čo nám chce Ježiš povedať? (štvrtok 31.10.2024)
  4. Prečo potrebujem Spasiteľa? (štvrtok 7.11.2024)
  5. Prečo je pre nás dôležité zmŕtvychvstanie? (štvrtok 14.11.2024)
  6. Kto je Svätý Duch? (Duchovná obnova v Obišovciach) (sobota 23.11.2024)
  7. Svätý Duch a Ty! (Duchovná obnova v Obišovciach) (sobota 23.11.2024)
  8. Nový život v Duchu: Byť učeníkom v Katolíckej cirkvi (štvrtok 28.11.2024)
  9. Veriť a niekam patriť:  Prečo potrebujeme Cirkev? (štvrtok 5.12.2024)

Miesto konania: Kaplnka Pokrov

Duchovná obnova v sobotu 23.11.2024: Pútnicky dom Anky Kolesárovej v Obišovciach 

Registračný poplatok za celý kurz: 15€/osoba (Príručka pre účastníka, tematické pero, prenájom budovy počas Duchovnej obnovy). Registračný poplatok sa platí sa až pri druhom stretnutí, pre prípad, ak by sa rozhodol nepokračovať.

Večere:Prvá večera grátis. Ďalšie večere účastník platí len náklady na večeru (cca 10€/večera)

Kontaktná osoba: o. Vladimír Varga; varga.vladimir@grkatke.sk; 0911711217

Maximálny počet účastníkov: 28

Vek: 18+

Prihlásiť sa môžete najneskôr do 22.9.2024, alebo do obsadenia kapacity.

Odhlásiť sa môžete kedykoľvek.

 

Tešíme sa na sedemtýždňový spoločný zážitok pri objavovaní Krista.

o. Vladimír Varga a organizačný tím

Bližšie informácie a prihlasovanie na www.pokrov.sk .

 

V I D E O P O Z V Á N K A :

„Poď a uvidíš!“

 Jn 1,46