Aktuálne z farnosti

Aktuálne dianie vo farnosti, farské oznamy a zamyslenia
Liturgický program

Život vo farnosti

Tretie synodálne stretnutie

Tretie synodálne stretnutie

Spoločenstvo?  Čo to je? Načo to je? Prečo je to tak dôležité?… Je tu množstvo otázok, na ktoré sa dá jednoducho odpovedať pekným obrazom. Tento obraz vám chceme sprostredkovať pri našom druhom farskom synodálnom stretnutí už túto nedeľu 22/5 o 9.15 v našej kaplnke....

preèítajte si viac
Druhé synodálne stretnutie

Druhé synodálne stretnutie

Klerikalizmus? V čom je nebezpečný tento "zmus"? Čo to je?  Prečo je to tak nebezpečné?… Je tu množstvo otázok, na ktoré sa dá jednoducho odpovedať pekným obrazom. Tento obraz vám chceme sprostredkovať pri našom druhom farskom synodálnom stretnutí už túto nedeľu 8/5 o...

preèítajte si viac
Prvé synodálne stretnutie

Prvé synodálne stretnutie

Synoda? Synodalita? Čo to je? Načo to je? Prečo je to tak dôležité?… Je tu množstvo otázok, na ktoré sa dá jednoducho odpovedať Veľkým obrazom. Tento obraz vám chceme sprostredkovať pri našom prvom a úvodnom farskom stretnutí už túto nedeľu 24/4 o 9.00 v našej...

preèítajte si viac

Farské oznamy

Farské oznamy 15.5. – 22.5.2022

Farské oznamy 15.5. – 22.5.2022

Dnes popoludní o 15.00 h bude večiereň. Na budúcu nedeľu 22/5 medzi dvoma sv. liturgiami o 9.15 – 10.15 sa uskutoční Tretie farské synodálne stretnutie na tému: Spoločenstvo.. V prezentácii si predstavíme čo je odpoveďou na klerikalizmus a čo je podstatou synodality....

preèítajte si viac
Farské oznamy 8.5.  – 15.5.2022

Farské oznamy 8.5. – 15.5.2022

PIATA PÔSTNA NEDEĽA – PREPODOBNEJ MÁRIE EGYPTSKEJ / 3.4.2022Hebr 9, 11-14; Mk 10, 32b-45  Drahí bratia a sestry. Vstupujeme do posledného týždňa Svätej štyrisdiatnice, ktorého vrcholom bude oslava Lazárovho vzkriesenia a hlavne oslava Slávnostného...

preèítajte si viac
Púť do Medžugorja

Púť do Medžugorja

"Po troch rokoch sa znova vyberáme 15-22/8/2022 na oddychovú duchovnú púť do Medžugorja, na miesto plné pokoja. Bližšie informácie o púti a spôsobe prihlasovania získate duchovného otca, alebo na webovej stránke, www.medu2012.estranky.sk "

preèítajte si viac

Zamyslenia

Za o. Valérom

Za o. Valérom

Nekrológ - o. Valér Čonka O. Valér Čonka sa narodil 13.11.1934 v Chuste, na Podkarpatskej Ukrajine, v rodine gréckokatolíckeho kňaza o. Júliusa Čonku a jeho manželky Márie (rod. Mihaličovej), ako najstarší zo štyroch súrodencov. V roku 1938 bol jeho otec preložený na...

preèítajte si viac
Obetujme sa Kristovi…

Obetujme sa Kristovi…

 Sv. Gregor Naziánsky (329-390)Εις τον άγιο πάσχα„Obetujme sa Kristovi, ktorý sa obetoval za nás...“ Nastala Pánova Pascha. Je Pascha. Áno Pascha, zdôraznime to ešte raz na slávu Najsvätejšej Trojice. Je to pre nás sviatok sviatkov, slávnosť nad slávnosti. Ako...

preèítajte si viac
Poučné slovo na Paschu

Poučné slovo na Paschu

POUČNÉ SLOVO NÁŠHO OTCA SVÄTÉHO JÁNA ZLATOÚSTEHO, KONŠTANTÍNOPOLSKÉHO ARCIBISKUPA, NA SVÄTÝ A SVETLÝ DEŇ SLÁVNEHO A SPASITEĽNÉHO VZKRIESENIA KRISTA, NÁŠHO BOHA Každý, kto je zbožný a bohabojný, nech sa osvieži a teší z tejto krásnej a skvelej slávnosti. Kto je verný...

preèítajte si viac