Aktuálne z farnosti

Aktuálne dianie vo farnosti, farské oznamy a zamyslenia
Liturgický program

Život vo farnosti

Farský obed

Farský obed

V nedeľu 2/10/2022 po liturgickej slávnosti sa uskutoční za účasti vladyku Cyrila Vasiľa spoločný Farský obed v reštaurácii Rubín v Krásnej. Cena Farského obedu pri súčasných cenách je 17 eur/dospelú osobu a 10 eur/detskú porciu. Aj keď sa zdá, že to je veľa, napriek...

preèítajte si viac
Stretnutia pre deti a pre mládež

Stretnutia pre deti a pre mládež

Naša farnosť chce byť spoločenstvom spoločenstiev. Preto ponúkame našim deťom a mladým pravidelné stretnutia, ktoré sa konajú každý pondelok od 16.00 pre chlapcov, ktoré bude viesť o. Janko, od 17.30 pre dievčatá, ktoré bude viesť manželka o. Janka - Gabika a od 18.30...

preèítajte si viac
Farský výlet rodín

Farský výlet rodín

Nakoľko z rôznych dôvodov nám nevyšla Víkendovka rodín a detí v Kysaku, ponúkame vám spoločný jednodňový výlet na Obišovský hrad, ktorý sa uskutoční v sobotu 17/9/2022. O 9.00 sa stretneme pri rímskokatolíckom kostole v Obišovciach, kde začneme sv. liturgiou. Potom...

preèítajte si viac

Farské oznamy

Odpust 2022

Odpust 2022

Drahí bratia a sestry. V nedeľu 2/10 sa uskutoční oslava nášho chrámového sviatku Pokrov. V túto nedeľu bude iba jedná spoločná sv. liturgia - Archiejerejská o 10.30, ktorú bude sláviť vladyka Cyril Vasiľ. Odpustovej nedeľnej slávnosti budú predchádzať aj dva dni...

preèítajte si viac
Púť do Máriapócsu

Púť do Máriapócsu

Vo štvrtok 15/9/2022, na ideme na púť gréckokatolíkov Košickej eparchie do Máriapócsu. Autobus odchádza o 6.30 z parkoviska za Poštou 12. Nakoľko je autobus plne obsadený, môžu ísť len tí, ktorí sa prihlásili. Ak niekto z prihlásených nemôže ísť, dajte nám to vedieť,...

preèítajte si viac
Farský deň za nami

Farský deň za nami

V sobotu 11.6.2022 sa v našej farnosti uskutočnil pri príležitosti 25-tého výročia zriadenia našej farnosti (11.6.1997) Farský deň. Začali sme o 15.00 Ďakovnou sv. liturgiou, ktorú s kňazmi našej farnosti slúžil o. Vojtech Hornyak, ktorý pred 25. rokmi bol prvý...

preèítajte si viac

Zamyslenia

„Vy im dajte jesť!“

„Vy im dajte jesť!“

V tom čase Ježiš videl veľký zástup, zľutoval sa nad nimi a uzdravoval im chorých. A keď sa zvečerilo, pristúpili k nemu učeníci a hovorili: „Toto miesto je pusté a čas už pokročil. Rozpusť zástupy, nech sa rozídu do dedín kúpiť si jedlo.” Ale Ježiš im povedal:...

preèítajte si viac
Za o. Valérom

Za o. Valérom

Nekrológ - o. Valér Čonka O. Valér Čonka sa narodil 13.11.1934 v Chuste, na Podkarpatskej Ukrajine, v rodine gréckokatolíckeho kňaza o. Júliusa Čonku a jeho manželky Márie (rod. Mihaličovej), ako najstarší zo štyroch súrodencov. V roku 1938 bol jeho otec preložený na...

preèítajte si viac
Obetujme sa Kristovi…

Obetujme sa Kristovi…

 Sv. Gregor Naziánsky (329-390)Εις τον άγιο πάσχα„Obetujme sa Kristovi, ktorý sa obetoval za nás...“ Nastala Pánova Pascha. Je Pascha. Áno Pascha, zdôraznime to ešte raz na slávu Najsvätejšej Trojice. Je to pre nás sviatok sviatkov, slávnosť nad slávnosti. Ako...

preèítajte si viac