Aktuálne z farnosti

Aktuálne dianie vo farnosti, farské oznamy a zamyslenia
Liturgický program

Život vo farnosti

Átrium katechéz Dobrého pastiera

Átrium katechéz Dobrého pastiera

„Pomôž mi, aby som sa k Bohu priblížil sám.“ (Sofia Cavalletti) Milí rodičia našich detí vo veku 3-6 rokov. S radosťou Vám oznamujeme, že v spolupráci s rímskokatolíckou farnosťou Košice - Nad jazerom a OZ otvárame od septembra nové Átrium Dobrého pastiera Jazero, pre...

preèítajte si viac
Kurz Objav Krista

Kurz Objav Krista

OBJAV KRISTA je sedem týždňov trvajúca evanjelizačná formácia. Kurz vytvára priateľský priestor, kam môžu ľudia prísť, aby si vypočuli dobrú zvesť a osobne sa stretli s Ježišom Kristom. CIELE KURZU OBJAV KRISTA Pomôcť účastníkom vytvoriť si alebo obnoviť osobný vzťah...

preèítajte si viac
Farský deň

Farský deň

Drahí veriaci našej farnosti. Už túto sobotu 22/6 sa uskutoční Farský deň, na ktorý vás všetkých srdečne pozývame! O 16.00 začneme v chráme spoločnou modlitbou Molebenu k Bohorodičke a následne na nádvorí chrámu bude občerstvenie - guláš, detské hamburgery, pivo,...

preèítajte si viac

Farské oznamy

Farské oznamy

Farské oznamy

KVETNÁ NEDEĽA / 24. 3. 2024 †     Dnes popoludní od 00 – 15.00 spovedáme 4. kňazi. O15.00 je veľká večiereň s litijou. V pondelok 25/3 slávime prikázaný sviatok Zvestovania Bohorodičke. Na tento deň je predpísaná Večiereň s liturgiou svätého Jána Zlatoústeho,...

preèítajte si viac
Veľký pôst

Veľký pôst

Veľkopôstny liturgický program   PONDELKY 17.30 – Veľkopôstná večiereň s poklonami   UTORKY 17.30 - Bohoslužba s poklonami (Večiereň , Veľké povečerie, Akatist...)     STREDY a PIATKY 17.30 – Liturgia vopredposvätených darov   ŠTVRTKY 9.00 - III. čas a...

preèítajte si viac

Zamyslenia

Katechéza k aliturgickým dňom (3)

Katechéza k aliturgickým dňom (3)

TRETIA ČASŤ KATECHÉZY K ALITURGICKÝM DŇOM SYROPÔSTNA NEDEĽA Drahí bratia a sestry, dnešná nedeľa má názov o vyhnaní Adama z raja. Tento názov skutočne sumarizuje celú prípravu na Veľký pôst. Doteraz sme sa dozvedeli, že človek bol stvorený pre raj, pre poznanie Boha a...

preèítajte si viac
Katechéza k aliturgickým dňom (2)

Katechéza k aliturgickým dňom (2)

DRUHÁ ČASŤ KATECHÉZY K ALITURGICKÝM DŇOM MÄSOPÔSTNA NEDEĽADrahí bratia a sestry, dnešná nedeľa má prívlastok: o poslednom súde a tiež aj Mäsopôstna nedeľa. Cirkev nás už pomaly začína pripravovať na to, že bude treba vynaložiť väčšie úsilie v čase Veľkého pôstu....

preèítajte si viac
Katechéza k aliturgickým dňom (1)

Katechéza k aliturgickým dňom (1)

PRVÁ ČASŤ KATECHÉZY K ALITURGICKÝM DŇOM NEDEĽA O MÁRNOTRATNOM SYNOVIDrahí bratia a sestry, dnes nám Cirkev pred náš zrak predkladá podobenstvo o márnotratnom synovi ako výzvu k obráteniu. Nejde iba o pozvanie zmeniť svoj doterajší život, ale v kontexte predpôstneho...

preèítajte si viac