Aktuálne z farnosti

Aktuálne dianie vo farnosti, farské oznamy a zamyslenia
Liturgický program

Život vo farnosti

Veľký pôst pre deti

Veľký pôst pre deti

Milé deti. V pondelok začíname Svätý a veľký pôst, ktorý nás má dobre pripraviť na Veľkú noc. Budeme sa spoločne usilovať prinášať malé obety z lásky pre Pána Ježiša. Oprieme sa o 3 hlavné piliere pôstu, a to: modlitbu, pôst a almužnu. Vašou úlohou bude za každý...

preèítajte si viac
Katechézy o modlitbe

Katechézy o modlitbe

KATECHÉZY VÝCHODNÝCH OTCOV Počas nadchádzajúceho Veľkého pôstu a v rámci Roka modlitby 2024, vás pozývame na štvrtkové stretnutia na tému: „Modlitba vo svetle otcov“. Katechézy z duchovnej pokladnice východných otcov vám predstaví o. Tomáš Fischer. Pravidelné...

preèítajte si viac
Biblické trio

Biblické trio

Farnosť Pokrovu, Košice – Nad jazerom, vás pozýva na veľkopôstnu duchovnú prípravu pre malé spoločenstvo. Vytvor si vlastné biblické trio a nechaj sa viesť Božím slovom. Čaká nás 7 spoločných stretnutí, osobne alebo online. Vízia TRIAVychádza z Písma, kde Pán...

preèítajte si viac

Farské oznamy

Farské oznamy

Farské oznamy

KVETNÁ NEDEĽA / 24. 3. 2024 †     Dnes popoludní od 00 – 15.00 spovedáme 4. kňazi. O15.00 je veľká večiereň s litijou. V pondelok 25/3 slávime prikázaný sviatok Zvestovania Bohorodičke. Na tento deň je predpísaná Večiereň s liturgiou svätého Jána Zlatoústeho,...

preèítajte si viac
Veľký pôst

Veľký pôst

Veľkopôstny liturgický program   PONDELKY 17.30 – Veľkopôstná večiereň s poklonami   UTORKY 17.30 - Bohoslužba s poklonami (Večiereň , Veľké povečerie, Akatist...)     STREDY a PIATKY 17.30 – Liturgia vopredposvätených darov   ŠTVRTKY 9.00 - III. čas a...

preèítajte si viac

Zamyslenia

Katechéza k aliturgickým dňom (3)

Katechéza k aliturgickým dňom (3)

TRETIA ČASŤ KATECHÉZY K ALITURGICKÝM DŇOM SYROPÔSTNA NEDEĽA Drahí bratia a sestry, dnešná nedeľa má názov o vyhnaní Adama z raja. Tento názov skutočne sumarizuje celú prípravu na Veľký pôst. Doteraz sme sa dozvedeli, že človek bol stvorený pre raj, pre poznanie Boha a...

preèítajte si viac
Katechéza k aliturgickým dňom (2)

Katechéza k aliturgickým dňom (2)

DRUHÁ ČASŤ KATECHÉZY K ALITURGICKÝM DŇOM MÄSOPÔSTNA NEDEĽADrahí bratia a sestry, dnešná nedeľa má prívlastok: o poslednom súde a tiež aj Mäsopôstna nedeľa. Cirkev nás už pomaly začína pripravovať na to, že bude treba vynaložiť väčšie úsilie v čase Veľkého pôstu....

preèítajte si viac
Katechéza k aliturgickým dňom (1)

Katechéza k aliturgickým dňom (1)

PRVÁ ČASŤ KATECHÉZY K ALITURGICKÝM DŇOM NEDEĽA O MÁRNOTRATNOM SYNOVIDrahí bratia a sestry, dnes nám Cirkev pred náš zrak predkladá podobenstvo o márnotratnom synovi ako výzvu k obráteniu. Nejde iba o pozvanie zmeniť svoj doterajší život, ale v kontexte predpôstneho...

preèítajte si viac