JUBILEJNÝ MILOSTIVÝ ROK

1997 - 2022

Jubilejný milostivý rok

Rok 2022 je pre našu Košickú eparchiu (biskupstvo), ako aj pre našu farnosť významným jubilejný rokom, nakoľko pred 25. rokmi, v roku 1997, sa udiali historické udalosti. 21. februára 1997 vtedajší pápež Ján Pavol II. vyhlásil zriadenie nového Košického apoštolského exarchátu, vyčlenením z Prešovskejj eparchie, ohraničením hranicami Košického kraja. Za nového košického exarchu vymenoval vladyku Milana Chautura. Takto sa začalo nové administratívne delenie a spravovanie našich farností. Aj vďaka tomuto procesu bola dňa 11. júna 1997 dekrétom oficiálne zriadená naša Gréckokatolícka farnosť Presvätej Bohorodičky Ochrankyne v Košiciach – Nad jazerom.

Vnímame ako obrovský dar to, že v Božom pláne sa našlo miesto pre existenciu nášho farského spoločenstva. Sme za to vďační Bohu, Márii – našej Ochrankyni, ale aj tým našim predchodcom, ktorí stáli pri nie vždy jednoduchých začiatkoch vzniku našej farnosti. Z tejto vďačnosti si chceme viacerými spôsobmi sprítomňovať tento okamih vďaky v tomto Jubilejnom milostivom roku a prosiť o nasmerovanie Svätého Ducha na ceste evanjelizácie, ktorou chceme spolu kráčať.

Okrem otvorenia Jubilejného milostivého roka 20. februára 2022, budú mať oslavy 25. výročia zriadenia našej farnosti v tomto roku dva nosné dátumy. V samotný deň výročia vzniku farnosti – 11. júna 2022, bude sláviť s nami archijerejskú sv. liturgiu vladyka Milan Chautur, ktorý pred 25-timi rokmi zriadil našu farnosť. V podvečer sa v areáli chrámu uskutočni tzv. Farský deň, na spôsob spoločného stretnutia veriacich našej farnosti pri guľáši. Náplň tohto stretnutia chceme naplánovať a pripraviť spolu s vami, podľa vašich predstáv.

Druhým dátumom našej jubilejnej oslavy bude samotný dátum odpustovej slávnosti, v nedeľu 2. októbra 2022, za prítomnosti nášho vladyku Cyrila Vasiľa. Máme nádej, že aj tento už októbrový dátum, nám umožní zorganizovať spolu s vami aj nejaké mimoliturgické stretnutie.

Okrem týchto mimoriadnych udalostí, máme v pláne aj iné duchovné a aj kultúrne akcie pre rast v duchovnom živote v spojení so životom vo farskej rodine: Jubilejné putovanie ikony po rodinách našej farnosti s modlitbou za jednotu našich rodín a našej farnosti; Vernisáž dobových fotografií a zápisov z farskej kroniky; Spoločná jubilejná farská púť; Pravidelná jubilejná modlitba; Logo farského jubilea a ešte mnohé ďalšie.

Celkovo máme nádej, že jubilejný a milostivý rok 2022 nám prinesie mnoho silných okamihov a skúseností zo života našich rodín, ako aj spoločnej farskej rodiny. V tejto nádeji pozývame k prežívaniu radosti z tohto Jubilejného roka všetkých gréckokatolíkov našej farnosti v Košiciach – Nad jazerom. Tešíme sa na spoločenstvo s vami.

Farský deň za nami

Farský deň za nami

V sobotu 11.6.2022 sa v našej farnosti uskutočnil pri príležitosti 25-tého výročia zriadenia našej farnosti (11.6.1997) Farský deň. Začali sme o 15.00 Ďakovnou sv. liturgiou, ktorú s kňazmi našej farnosti slúžil o. Vojtech Hornyak, ktorý pred 25. rokmi bol prvý...

preèítajte si viac
Jubilejný milostivý rok

Jubilejný milostivý rok

Rok 2022 je pre našu Košickú eparchiu (biskupstvo), ako aj pre našu farnosť významným jubilejný rokom, nakoľko pred 25. rokmi, v roku 1997, sa udiali historické udalosti. 21. februára 1997 vtedajší pápež Ján Pavol II. vyhlásil zriadenie nového Košického apoštolského...

preèítajte si viac