Átrium katechéz Dobrého pastiera

Átrium katechéz Dobrého pastiera

„Pomôž mi, aby som sa k Bohu priblížil sám.“ (Sofia Cavalletti) Milí rodičia našich detí vo veku 3-6 rokov. S radosťou Vám oznamujeme, že v spolupráci s rímskokatolíckou farnosťou Košice – Nad jazerom a OZ otvárame od septembra nové Átrium Dobrého pastiera...
Kurz Objav Krista

Kurz Objav Krista

OBJAV KRISTA je sedem týždňov trvajúca evanjelizačná formácia. Kurz vytvára priateľský priestor, kam môžu ľudia prísť, aby si vypočuli dobrú zvesť a osobne sa stretli s Ježišom Kristom. CIELE KURZU OBJAV KRISTA Pomôcť účastníkom vytvoriť si alebo obnoviť osobný vzťah...
Farský deň

Farský deň

Drahí veriaci našej farnosti. Už túto sobotu 22/6 sa uskutoční Farský deň, na ktorý vás všetkých srdečne pozývame! O 16.00 začneme v chráme spoločnou modlitbou Molebenu k Bohorodičke a následne na nádvorí chrámu bude občerstvenie – guláš, detské hamburgery,...
Veľký pôst pre deti

Veľký pôst pre deti

Milé deti. V pondelok začíname Svätý a veľký pôst, ktorý nás má dobre pripraviť na Veľkú noc. Budeme sa spoločne usilovať prinášať malé obety z lásky pre Pána Ježiša. Oprieme sa o 3 hlavné piliere pôstu, a to: modlitbu, pôst a almužnu. Vašou úlohou bude za každý...
Katechézy o modlitbe

Katechézy o modlitbe

KATECHÉZY VÝCHODNÝCH OTCOV Počas nadchádzajúceho Veľkého pôstu a v rámci Roka modlitby 2024, vás pozývame na štvrtkové stretnutia na tému: „Modlitba vo svetle otcov“. Katechézy z duchovnej pokladnice východných otcov vám predstaví o. Tomáš Fischer. Pravidelné...

Biblické trio

Farnosť Pokrovu, Košice – Nad jazerom, vás pozýva na veľkopôstnu duchovnú prípravu pre malé spoločenstvo. Vytvor si vlastné biblické trio a nechaj sa viesť Božím slovom. Čaká nás 7 spoločných stretnutí, osobne alebo online. Vízia TRIAVychádza z Písma, kde Pán...