23. NEDEĽA PO ZSD / 5.11.2023

†Dnes slávime sv. liturgie o 8.00 csl. a 10.30.
†Popoludní o 15.00 bude Akatist a panychída za všetkých našich zosnulých.
V pondelok budú stretnutia detí v obvyklých časoch.
V utorok o 17.30 v kaplnke stretnutie rodičov a detí pred 1. sv. spoveďou.
V stredu 8/11 slávime v našej cirkvi odporúčaný sviatok sv. Archanjela Michala. Sv. archanjel Michal je našim zástancom v boji proti zlému. Sv. liturgie budú o 8.00 a o 17.30. V predvečer sviatku, v utorok, bude po sv. liturgii veľká večiereň.
V piatok o 17.30 stretnutie zboriku.
O upratovanie v piatok 10/11 po sv. liturgii prosíme rodiny: Chrobačinska, Kešeľakova, Kopačkova, Skičkova.
Sú k dispozícii podielové knihy a kalendáre Spolku svätého Cyrila a Metoda. Členovia si ich môžu vyzdvihnúť a zaplatiť členské 7 €.
Prišlo nové číslo časopisu Slovo. Prevziať alebo predplatiť tento časopis na rok 2024 za 27€ môžete pri sakristii. Aktuálne číslo na voľný predaj je na stolíku vzadu.
Biskupská vysviacka nového arcibiskupa a metropolitu Jonáša Jozefa Maxima, bude 27/1/2024 v Prešovskej katedrále. Prosíme o modlitby za nového arcibiskupa nominanta.
†Ďakujeme za vašu modlitebnú podporu duchovnej obnovy farského evanjelizačného kurzu Objav Krista. Veľmi ste nám pomohli. Ďakujeme.
Všetkým prajem vám požehnaný čas!
o. Vladimír Varga