KVETNÁ NEDEĽA / 24. 3. 2024

 

 

 • Dnes popoludní od 00 – 15.00 spovedáme 4. kňazi. O15.00 je veľká večiereň s litijou.
 • V pondelok 25/3 slávime prikázaný sviatok Zvestovania Bohorodičke. Na tento deň je predpísaná Večiereň s liturgiou svätého Jána Zlatoústeho, ktorú budeme sláviť o 17.30. Nakoľko je to prikázaný sviatok, bude sv. liturgia aj o 8.00 pre tých, ktorí nemôžu prísť večer.
 • Na Veľký štvrtok ráno o 8.00 modlitbou hodinky poďakujeme za dar kňazstva. Večer o 17.30 slávime Večiereň s liturgiou sv. Bazila Veľkého po ktorej nasleduje Utiereň Veľkého piatku – Strasti s čítaním 12-tich evanjelií o umučení Ježiša Krista.
 • Veľký piatok je prikázaný sviatok. V tento deň je predpísaná zdržanlivosť od mäsa, mlieka, vajec a pôst. O 8.00 a 14.30 budú Kráľovské hodinky. Hlavnou bohoslužbou o 00 je Večiereň s uložením sv. pláštenice do hrobu. O21.00, v prítmí chrámu pri sviečkach začneme pri hrobe Jeruzalemskú utiereň.
 • Na Veľkú sobotu o 15.00 slávime večiereň s liturgiou sv. Bazila Veľkého s lítijou, pri ktorej po starozákonných čítaniach, prvý krát prečítame evanjelium o Kristovom vzkriesení. Od 17.00 navštívime, vyspovedáme a dáme sv. prijímanie, prípadne posvätíme Paschu našim chorým. Prosíme, nahláste záujemcov v sakristii, alebo na t.č. 0911711217. Od 19.00 naši mladí budú čítať Skutky apoštolov a o00 začneme Nadhrobnú polnočnicu s prenesením Sv. pláštenice na oltár.
 • Na Veľký piatok od Veľkej večierne a na Veľkú sobotu od sv. liturgie až do 21.00 h bude chrám otvorený pre možnosť osobnej tichej modlitby. Z tohto dôvodu Vás chceme poprosiť o polhodinovú adoráciu pri božom hrobe. Rodiny, ktoré príjmu túto službu, nech sa zapíšu na papier na stolíku, alebo elektronicky cez farsku stránku, alebo aplikáciu (TU). Vaša služba je potrebná, aby chrám mohol byť otvorený aj pre osobnú návštevu a modlitbu pri Božom hrobe. Zároveň je to mimoriadny čas pre polhodinovú tichu modlitbu vašej rodiny pri Božom hrobe.
 • Na Veľkú nedeľu Paschy slávime Utiereň Vzriesenia o00 s následnou sv. liturgiou a prvým posvätením jedál. Druhá sv. liturgia s posvätením jedál bude o 10.30. Popoludní o15.00 bude Večiereň Vzkriesenia s obchodom okolo chrámu.
 • Medzi najkrajšie a najradostnejšie obrady našej cirkvi, patrí Utiereň Vzkriesenia. Okamih ranného brieždenia a slávnostného vstupu do prázdneho chrámu, ako Božieho hrobu, za radostného spevu „Christos voskrese!“ zažijeme v Nedeľu Vzkriesenia o 00. Začneme trojitým obchodom okolo chrámu a slávnostným Paschálnym otvorením brány prázdneho chrámu. Košíky s pripraveným jedlom na posvätenie, si poukladajte v ľavej časti predsiene – v krstiteľnici popri stene. Po sv. liturgiách paschálne pokrmy budeme svätiť na krajoch chodníku pred chrámom aj v prípade nepriaznivého počasia. Kurátori vám rozdajú sviece, ktoré si zažnete a vložíte do košíka. Preto si prineste aj zápalky, alebo zapaľovač. Upozorňujeme aj na zmenu času v noci zo soboty na nedeľu! (noc je o hodinu kratšia)
 • Do Veľkej stredy používame modlitebné brožúry „Moja modlitba“, od Veľkého štvrtku používame modlitebné brožúry „Christos voskrese“. Niektoré menlivé časti budú na papieroch. Chceme Vás poprosiť, aby ste si počas sviatkov nenechávali počas vašej neprítomnosti v chráme na sedadlách knižky, ani iné veci.
 • V nasledujúcom Veľkom týždni katechetické stretnutia detí, mládeže ani rodičov nebudú.
 • Ďakujeme všetkým, ktorí včera prišli upratať a pripraviť kaplnku na nocovanie pútnikov s vladykom Cyrilom.
 • V stredu 27/3 o 9.00 začne spoločné upratovanie chrámu pred Veľkou nocou. Prosíme vás pekne o vašu pomoc.
 • Vaše milodary: Zbierka na charitu – 390,25 €; Zbierka na chrám a farnosť – 1569,70 €; Na účet, alebo osobne: BHZr. – 10€; BHZ – 30€; BHZr. – 100€; BHZr. – 20€; r. Strelková – 20€; BHZ – 700€; PBZ!
 • Dnes pri východe z chrámu si zoberte do svojej rodiny 1ks nášho farského občasníka OMOFOR, v ktorom okrem iného máte celý liturgický program sviatkov Paschy v našom chráme.
 • Kto nemá posvätené bahniatka, môže si zobrať jednu vetvičku z tetrapodu. Podeľte sa.
 • Teraz nasleduje myrovanie k dnešnému sviatku.

Vstupujeme do Veľkého a strastného týždňa, v ktorom oslávime veľké udalosti zavŕšenia našej spásy. Tešíme sa na spoločnú oslavu nášho Boha!