Milé deti.
V pondelok začíname Svätý a veľký pôst, ktorý nás má dobre pripraviť na Veľkú noc. Budeme sa spoločne usilovať prinášať malé obety z lásky pre Pána Ježiša. Oprieme sa o 3 hlavné piliere pôstu, a to: modlitbu, pôst a almužnu. Vašou úlohou bude za každý skutok vložiť do krabičky 1 kvet, na ktorý napíšete, o aký dobrý skutok išlo.

Vašou úlohou je počas celého pôstneho obdobia:

  1. modliť sa a zúčastňovať sa  pôstnych  modlitieb (pôstna večiereň, liturgia VPD, poklony Efréma Sýrskeho, Ježišova modlitba, veľkopôstny moleben, modlitba doma… ),
  2. postiť sa – zriekať sa (sladkostí, televízie, mobilu, internetu …)
  3. dávať almužnu (robiť dobré skutky) – prispieť z vreckového pre chudobných, podeliť sa v  škole  o sladkosť, darovať niekomu darček, pomáhať iným – rodičom, kamarátom.

Za každý skutok dieťa vhodí do pripravenej krabičky v chráme  v nedeľu po sv. liturgii príslušný kvet a  napíše  naň,  aký skutok urobilo.

Vo Veľký piatok spolu s deťmi prinesieme tieto kvety k hrobu Pána Ježiša (ku  plaščenici)  a spolu sa pomodlíme.

K tomu, aby modlitba bola osobnejšia, môžeme použiť obrázok svojej ruky. Deti, ktoré sa chcú pridať k modlitbe, si obkreslia ruku (najlepšie na papier formátu A5), do dlane si napíšu svoje krstné meno a vyfarbia si ju. Na prsty ruky si potom napíšu mená konkrétnych ľudí, za ktorých sa budú modliť. Tým bude modlitba osobnejšia.

 

 

 

No a v rámci pôstu, zriekania sa a almužny, môžeme si pomôcť Pôstnou krabičkou, do ktorej si môžeme vypýtať od rodičov príslušnu sumu, za každú odrieknutú sladkosť. Tú vhodime do Pôstnej krabičky a na záver pôstu pošleme ušetrené peniažky deťom na konkrétne projekty do Afriky. Okrem toho, si môžeme pre Pána Ježiša vystrihnúž aj červený kvietok zrieknutia, aj žltý almužny.

Biely kvet znázorňuje pôstnu  modlitbu  –  napríklad pôstnu večiereň, liturgiu VPD, poklony sv. Efréma Sýrskeho, Ježišovu modlitbu, veľkopôstny moleben …

Červený kvet znázorňuje pôst alebo  zrieknutie  sa niečoho – napríklad sladkostí, televízie, mobilu …

Žltý kvet znázorňuje almužnu alebo pomoc blížnemu môžeš darovať zo svojej pokladničky peniažky pre chudobných, na misie, môžeš pomáhať rodičom, kamarátom …

Buď vytrvalý, pretože tieto tvoje dobré skutky a sebazaprenia odovzdáme  vo  Veľký  piatok  Pánu  Ježišovi k hrobu.