V tomto týždni sa naša farnosť v rámci projektu TV Lux s názvom „Týždeň s farnosťou“ modlíme na úmysel TV Lux. Pri tejto príležitosti bude každý deň odvysielaný aj 7. minútový dokument o našej farnosti. Premiéra dokumentu bude v pondelok o 8.15. Termíny ďalších repríz nájdete na plagáte a na webe. Modlíme sa nasledujúci týždeň na úmysel TV Lux.
Zároveň ďakujeme naším farníkom, ktorí prijali pozvanie vydať svedectvo o našej farnosti pred televíznou kamerou. 🎥
Reláciu si môžete pozrieť TU.
MODLITBA
Všemohúci Pane, prosíme ťa daj, aby katolícke médiá na Slovensku prispievali k budovaniu komunity zrelých kresťanov pripravených žiť podľa Tvojej vôle. Osobitne ťa prosíme za všetkých, ktorí tvoria a pripravujú program a vysielanie TV LUX. Požehnávaj ich v ich práci a inšpiruj svojim Svätým Duchom. Prosíme ťa aj za nás samých, aby sme podporovali hlásanie evanjelia prostredníctvom televízie LUX a ostatných katolíckych médií. Prosíme ťa vypočuj nás a zmiluj sa.