Týždeň s našou farnosťou

Týždeň s našou farnosťou

V tomto týždni sa naša farnosť v rámci projektu TV Lux s názvom „Týždeň s farnosťou“ modlíme na úmysel TV Lux. Pri tejto príležitosti bude každý deň odvysielaný aj 7. minútový dokument o našej farnosti. Premiéra dokumentu bude v pondelok o 8.15. Termíny ďalších repríz...
Požehnanie domov a bytov

Požehnanie domov a bytov

Ak máte záujem o požehnanie domu/bytu v sobotu 14/1/2023 alebo v nedeľu 15/12023 od 14.00-19.00, môžete vypísať tento formulár: https://forms.gle/sok3ZA4VmxGjwkbp9 (Ak ste vypísali prihlasovací lístok v chráme, formulár už nevypisujte.) Ak vám tieto termíny...
Farské oznamy 13.11.2022

Farské oznamy 13.11.2022

OZNAMY 13/11/2022 Dnes o 15.00 sa pomodlíme večiereň. V pondelok budú stretnutia detí a mládeže: 00 – chlapci, 17.30 – dievčatá, 18.30 – mládež V utorok o 17.30 v kaplnke bude spoločné stretnutie rodičov a detí pred prvou sv. spoveďou. V stredu o 16.00 v kaplnke bude...
Odpust 2022

Odpust 2022

Drahí bratia a sestry. V nedeľu 2/10 sa uskutoční oslava nášho chrámového sviatku Pokrov. V túto nedeľu bude iba jedná spoločná sv. liturgia – Archiejerejská o 10.30, ktorú bude sláviť vladyka Cyril Vasiľ. Odpustovej nedeľnej slávnosti budú predchádzať aj dva...
Farský deň za nami

Farský deň za nami

V sobotu 11.6.2022 sa v našej farnosti uskutočnil pri príležitosti 25-tého výročia zriadenia našej farnosti (11.6.1997) Farský deň. Začali sme o 15.00 Ďakovnou sv. liturgiou, ktorú s kňazmi našej farnosti slúžil o. Vojtech Hornyak, ktorý pred 25. rokmi bol prvý...
Svätá spoveď

Svätá spoveď

Vstupujeme do posledného týždňa Sv. štyrisdiatnice ktorý je týždňom pokánia. Využite týchto sedem dní od pondelka do nedele na naplánovanie svojej sv. spovede pred sviatkom Veľkej noci. Spovedáme individuálne po osobnom dohovore, alebo priamo cez elektronickú...