Farské oznamy

Farské oznamy

  OZNAMY 24/9/2023   V sobotu 30/9 oslavujeme 5. výročie Posvätenia chrámu. liturgia bude ráno o 8.00. V podvečer o 17.30 budeme sláviť Veľkú večiereň s lítijou, ktorou vstúpime do oslavy Chrámového sviatku Pokrov. Na budúcu nedeľu 1/10 sa uskutoční oslava nášho...
Príprava rodičov a detí pred Prvou sv. spoveďou

Príprava rodičov a detí pred Prvou sv. spoveďou

Stretnutia detí pred prvou sv. spoveďou a ich rodičovv šk. roku 2023/24 začnú v utorok 3/10. Sú určené pre deti, ktoré nastupujú do 3. ročníka ZŠ (po osobnej dohode aj z iných ročníkov). Aj v nasledujúcom šk. roku budú stretnutia vždy v utorok o 17.30. Preto chceme...
Kurz Objav Krista

Kurz Objav Krista

OBJAV KRISTA je sedem týždňov trvajúca evanjelizačná formácia. Kurz vytvára priateľský priestor, kam môžu ľudia prísť, aby si vypočuli dobrú zvesť a osobne sa stretli s Ježišom Kristom. CIELE KURZU OBJAV KRISTA Pomôcť účastníkom vytvoriť si alebo obnoviť osobný vzťah...

Veľký pôst

Veľkopôstny liturgický program   PONDELKY 17.30 – Veľkopôstná večiereň s poklonami   STREDY a PIATKY 17.30 – Liturgia vopredposvätených darov   SOBOTY (4/3, 11/3, 18/3 zádušné soboty)   8.00 – sv. liturgia 17.30 – Veľká večiereň 19.00 – V tichu pred Pánom – tichá...

Národný týždeň manželstva

V pondelok 13/2 začína Národný týždeň manželstva (NTM) na tému „Odkaz“  Pre manželov našej farnosti sme pripravili 3. takéto manželské odkazy – Manželia a: modlitba, večera, zábava. 1.O Vo štvrtok 16/2 o 17.30 bude moderovaná Eucharistická adorácia pre manželov. Ak...

Manželský bowling

V rámci Národného týždňa manželstva (NTM), pozývame v nedeľu 19.2.2022 o 16.30 manželské páry našej farnosti na Manželský bowling, ktorý sa uskutočni v Cool bowling v OD Dargov (Námestie Osloboditeľov – vchod z Hlavnej ulice). Predpokladaný záver akcie je o...