Stretnutia detí pred prvou sv. spoveďou a ich rodičovv šk. roku 2023/24 začnú v utorok 3/10. Sú určené pre deti, ktoré nastupujú do 3. ročníka ZŠ (po osobnej dohode aj z iných ročníkov). Aj v nasledujúcom šk. roku budú stretnutia vždy v utorok o 17.30. Preto chceme poprosiť tých, ktorých sa to týka, aby si v novom školskom roku na utorok podvečer neplánovali inú krúžkovú, umeleckú ani tréningovú činnosť.

Prihlášky na prípravu si môžete vyzdvihnúť v chráme na stolíku (alebo stiahnuť tu) a odovzdať najneskôr do 30/9 kňazom farnosti, alebo v sakristii.