OZNAMY

26/2/2023

 

  • Dnes popoludní o 15.00 h bude Veľkopôstna večiereň s poklonami.
  • Počas celého V. stredy apiatky o17.30 slávime LVPD, ktoré taktiež vyjadrujú veľkopôstného ducha modlitby a pôstu. LVPD sa modlíme z brožúr „Moja Modlitba“.
  • Na budúcu sobotu slávime 2. zádušnú sobotu. liturgia s panychídou a s hramotamy bude o 8.00. Ak ešte niekto potrebuje si dať zapísať mená zosnulých na tieto zádušné soboty, môže tak urobiť po každej sv. liturgii.
  • Nasleduje prvopiatkový týždeň, spovedať budeme pred každou bohoslužbou a ak to bude potrebné aj po nej. V piatok aj cez LVPD. V piatok od 9.00 spovedáme chorých.
  • V pondelok : 16.00 – chlapci, 17.30 – dievčatá, 18.30 – mládež
  • V utorok stretnutie rodičov detí pred Prvou sv. spoveďou nebude. Využite čas na prípravu doma.
  • O upratovanie piatok po liturgii VPD prosíme rodiny: Pavlišinova, Semancova, Vargova, Šmidova,.
  • Mesačná zbierka z minulej nedele na chrám a farnosť vyniesla sumu 1340,10 €. Vkladom na účet, alebo osobne v sakristii ste v mesiaci február prispeli celkovou sumou 625 €. Všetkým vám úprimne ďakujeme za vašu solidaritu so svojou farnosťou.
  • Z technických príčin sme vás ešte neinformovali o finančnom hospodárení v našej farnosti za rok 2022. Preto vás prosíme ešte chvíľku pozornosti:

Celý výkaz hospodárenia za rok 2022 je k dispozícii k nahliadnutiu na farskej nástenke.