OZNAMY

13/11/2022

 • Dnes o 15.00 sa pomodlíme večiereň.
 • V pondelok budú stretnutia detí a mládeže: 00 – chlapci, 17.30 – dievčatá, 18.30 – mládež
 • V utorok o 17.30 v kaplnke bude spoločné stretnutie rodičov a detí pred prvou sv. spoveďou.
 • V stredu o 16.00 v kaplnke bude Stretnutie nielen pre seniorov.
 • V piatok po sv. liturgii prosíme oupratovanie rodiny: Gožova, Guzejova, Šmidova, Tulenkova.
 • Na budúcu nedeľu po sv. liturgiách bude mesačná zbierka na chrám a chod našej farnosti. Prosíme vás o podporu, nakoľko je to možné. Vopred ďakujeme.
 • Nasledujúci týždeň je Týždňom Cirkvi pre mládež. Hlavným zámerom modlitieb za mladých v tomto týždni je “ABY VO FARNOSTI PULZOVALO MLADÉ SRDCE“. V stredu o 17.00 sa katedrále uskutoční modlitbová iniciatíva mladých s názvom Tvoja vec 2.0. Budeme veľmi radi, keď sa do nej zapoja aj mladí z našej farnosti.
 • No a vo štvrtok pozývame našich mladých od 12 rokov na Spoločné raňajky, ktoré začnú o 9.00 v našej kaplnke. Raňajky pripravia pre vás kňazi našej farnosti. Príďte sa naraňajkovať, porozprávať a zabaviť.
 • Vrcholom tohto týždňa je prvé Eparchiálne stretnutie mladých Košickej eparchie, ktoré sa uskutoční v dňoch 18-20/11/2022 v MI. Na stretnutie sa môžu prihlásiť mladí od 15 rokov, avšak už len do zajtra. Cena víkendu je 25 eur. Bližšie info o organizácii mladých získate u o. Janka.
 • V sobotu 26/11 dopoludnia plánujeme Výlet miništrantov a chlapcov na Slanecký hrad. Bližšie informácie uverejníme v nasledujúcich dňoch.
 • Putujúca ikona Presvätej Bohorodičky – Pokrov od dnes bude u r. Rudyovej o týždeň u r. Vislockej.
 • Členovia SSCaM si môžu pri sakristii vyzdvihnúť knižný kalendár a podielovú knihu na rok 2023. Členský poplatok je 5 €.
 • Na veľké a slávne udalosti vykúpenia Cirkev pripravuje veriacich pôstom. Jedným z veľkých sviatkov liturgického Roka je sviatok Narodenia Ježiša Krista. Aj na tento sviatok pripravuje Cirkev pôstnym obdobím, ktoré začalo v utorok 15. novembra. Tento svet nám intenzívnym, hlučným a násilným spôsobom predkladá Vianoce ako oslavu konzumizmu. Cirkev nám na druhej strane v tichosti a pokore ponúka obdobie, v ktorom sa môžeme na chvíľu zastaviť a pripraviť svoje vnútro na príchod narodeného Ježiša. Každý deň vo večerných hodinách nám náš chrám ponúka priestor na takéto zastavenie sa a načerpanie tých pravých hodnôt z modlitby, počúvania Božieho Slova a Eucharistie. Po každej sv. liturgii počas Filipovky sa budeme modliť krátku modlitbu so zamyslením z knižiek „40-dňové putovanie do Betlehema“. Pre deti od budúcej nedele pri sv. liturgiách o 10.30 začnú katechézy pre hlbšie prežívanie prípravy na Vianoce. Pre osobnú modlitbu vám ponúkame aj texty s úmyslami na každý deň Filipovky, ktoré sú pri stolíku. Prajeme vám požehnaný a užitočný čas predvianočného pôstu.