V sobotu 11.6.2022 sa v našej farnosti uskutočnil pri príležitosti 25-tého výročia zriadenia našej farnosti (11.6.1997) Farský deň.

Začali sme o 15.00 Ďakovnou sv. liturgiou, ktorú s kňazmi našej farnosti slúžil o. Vojtech Hornyak, ktorý pred 25. rokmi bol prvý farárom. Vo svojej homílii zaspomínal na historické chvíle pri ofiaciálnom zriaďovaní našj farnosti, ktorá už mala svoje základy spoločenstva vybudované od roku 1991. Povzbudil nás k budovaniu Cirkvi vo vzájomných vzťahoch a v modlitbe, ktorá pre neho zostáva navždy nádhernou skúsenosťou a spomienkou z pôsobenia v našej farnosti.

Po sv. liturgii Farský deň pokračoval na nádvory nášho chrámu s agape, na ktorom bol pripravený guláš a pre deti hamburgery. Po vzájomnom občerstvení a pri zákuskoch našich domácich pekárok, nasledoval  program hovoreného slova a hudby, v ktorom sa prezentovali deti našej farnosti navštevujúce ZÚŠ-ky. Ich skladby dopľňali moderovanú debatu ktorú viedol o. Janko o histórii a živote v našej farnosti s farníkmi Dr. Jánom Dudičom a Dr. Jánom Lemešom, a kňazmi o. Vojtechom Hornyakom a o. Vladimírom – súčasným farárom.

Počas celeho podvečera boli deťom k dispozícii rôzné detské atrakcie. Taktiež v kaplnke bolo možné vydieť zostrihy historických fotografii zo života našej farnosti, naskenované z farskej kroniky.

Tento výnimočný deň bol jedinečný vďaka všetkým ućastnikom, ale najmä tým, ktorí ho s láskou, radosťou a ochotou pripravovali.

Veľká vďaka Pánovi, Márii i všetkým vám!

Kristus medzi nami!