Farské oznamy 3.3. – 10. 3. 2022

Farské oznamy 3.3. – 10. 3. 2022

PIATA PÔSTNA NEDEĽA – PREPODOBNEJ MÁRIE EGYPTSKEJ / 3.4.2022 Hebr 9, 11-14; Mk 10, 32b-45   Drahí bratia a sestry. Vstupujeme do posledného týždňa Svätej štyrisdiatnice, ktorého vrcholom bude oslava Lazárovho vzkriesenia a hlavne oslava Slávnostného vstupu Ježiša...
Príhovor na deň Paschy 2020

Príhovor na deň Paschy 2020

Milovaní veriaci Gréckokatolíckej farnosti v Košiciach – Nad jazerom. Boh vstal z mŕtvych! Boh nás oslobodil! Na začiatku židovskej paschálnej večere, najmladší člen rodiny sa opýta: „Prečo je táto noc iná, ako ostatné noci?“ Na túto otázku odpovedá otec ako hlava...