Národný týždeň manželstva

V pondelok 13/2 začína Národný týždeň manželstva (NTM) na tému „Odkaz“  Pre manželov našej farnosti sme pripravili 3. takéto manželské odkazy – Manželia a: modlitba, večera, zábava. 1.O Vo štvrtok 16/2 o 17.30 bude moderovaná Eucharistická adorácia pre manželov. Ak...

Týždeň s našou farnosťou

V tomto týždni sa naša farnosť v rámci projektu TV Lux s názvom „Týždeň s farnosťou“ modlíme na úmysel TV Lux. Pri tejto príležitosti bude každý deň odvysielaný aj 7. minútový dokument o našej farnosti. Premiéra dokumentu bude v pondelok o 8.15. Termíny ďalších repríz...
Farské oznamy

Farské oznamy

OZNAMY 26/2/2023   Dnes popoludní o 15.00 h bude Veľkopôstna večiereň s poklonami. Počas celého V. v stredy apiatky o17.30 slávime LVPD, ktoré taktiež vyjadrujú veľkopôstného ducha modlitby a pôstu. LVPD sa modlíme z brožúr „Moja Modlitba“. Na budúcu sobotu slávime 2....

Odpust 2022

Drahí bratia a sestry. V nedeľu 2/10 sa uskutoční oslava nášho chrámového sviatku Pokrov. V túto nedeľu bude iba jedná spoločná sv. liturgia – Archiejerejská o 10.30, ktorú bude sláviť vladyka Cyril Vasiľ. Odpustovej nedeľnej slávnosti budú predchádzať aj dva...
Farský deň za nami

Farský deň za nami

V sobotu 11.6.2022 sa v našej farnosti uskutočnil pri príležitosti 25-tého výročia zriadenia našej farnosti (11.6.1997) Farský deň. Začali sme o 15.00 Ďakovnou sv. liturgiou, ktorú s kňazmi našej farnosti slúžil o. Vojtech Hornyak, ktorý pred 25. rokmi bol prvý...

Svätá spoveď

Vstupujeme do posledného týždňa Sv. štyrisdiatnice ktorý je týždňom pokánia. Využite týchto sedem dní od pondelka do nedele na naplánovanie svojej sv. spovede pred sviatkom Veľkej noci. Spovedáme individuálne po osobnom dohovore, alebo priamo cez elektronickú...