Odpust 2022

Odpust 2022

Drahí bratia a sestry. V nedeľu 2/10 sa uskutoční oslava nášho chrámového sviatku Pokrov. V túto nedeľu bude iba jedná spoločná sv. liturgia – Archiejerejská o 10.30, ktorú bude sláviť vladyka Cyril Vasiľ. Odpustovej nedeľnej slávnosti budú predchádzať aj dva...
Farský deň za nami

Farský deň za nami

V sobotu 11.6.2022 sa v našej farnosti uskutočnil pri príležitosti 25-tého výročia zriadenia našej farnosti (11.6.1997) Farský deň. Začali sme o 15.00 Ďakovnou sv. liturgiou, ktorú s kňazmi našej farnosti slúžil o. Vojtech Hornyak, ktorý pred 25. rokmi bol prvý...
Svätá spoveď

Svätá spoveď

Vstupujeme do posledného týždňa Sv. štyrisdiatnice ktorý je týždňom pokánia. Využite týchto sedem dní od pondelka do nedele na naplánovanie svojej sv. spovede pred sviatkom Veľkej noci. Spovedáme individuálne po osobnom dohovore, alebo priamo cez elektronickú...
Farské oznamy 3.3. – 10. 3. 2022

Farské oznamy 3.3. – 10. 3. 2022

PIATA PÔSTNA NEDEĽA – PREPODOBNEJ MÁRIE EGYPTSKEJ / 3.4.2022 Hebr 9, 11-14; Mk 10, 32b-45   Drahí bratia a sestry. Vstupujeme do posledného týždňa Svätej štyrisdiatnice, ktorého vrcholom bude oslava Lazárovho vzkriesenia a hlavne oslava Slávnostného vstupu Ježiša...
Príhovor na deň Paschy 2020

Príhovor na deň Paschy 2020

Milovaní veriaci Gréckokatolíckej farnosti v Košiciach – Nad jazerom. Boh vstal z mŕtvych! Boh nás oslobodil! Na začiatku židovskej paschálnej večere, najmladší člen rodiny sa opýta: „Prečo je táto noc iná, ako ostatné noci?“ Na túto otázku odpovedá otec ako hlava...