Gréckokatolícka církev
farnosť Presvätej Bohorodičky Ochrankyne Košice - Nad jazerom

Kontakt:  email: farnost.nadjazerom@grkatke.sk

Novinky

 Čo sa pripravuje v našej farnosti

Fotogaléria


Fotogaléria

Články


Aktuálne (21)
Archív (13)
ZAMYSLENIE (2)

 

 

 

   

 

 

PODPORTE NÁS!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ZVEREJNENIE ZMLÚV 


 

tlačová kancelária konferencie biskupov Slovenska
TK KBS - domov

Týždeň pred Bohozjavením (31.12.2017 - 7.1.2018)


vytlačiť-Týždeň pred Bohozjavením (31.12.2017 - 7.1.2018)
31
NE

NEDEĽA PO KRISTOVOM NARODENÍ

Pamiatka sv. a sprav.Jozefa Snúbenca, Dávida Kráľa a Jakuba.

Naša prepodobná matka Melánia Rímska.                                      hl. 5.

  8.00 – sv. liturgia (  *  poďakovanie za dobrodenia )

10.30 – sv. liturgia (  *  poďakovanie za dobrodenia )

15.00 – Veľká večiereň s litiou     (ZB)                

23.30 – Ďakovný akatist

1
PO

* Obrezanie podľa tela nášho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista.

Pamiatka nášho otca svätého Bazila Veľkého, arcibiskupa

PRIKÁZANÝ SVIATOK

  8.00 - sv. liturgia sv. Bazila V.  a myrovanie  

10.30 – sv. liturgiasv. Bazila V. a myrovanie
2
UT

Náš svätý otec Silvester, rímsky pápež.

17.00  – sv. spoveď

17.30 – sv. liturgia

( + Michal, Anna; r. Tomašurova )
 
3
ST

Svätý prorok Malachiáš.

Svätý mučeník Gordios.

17.00  – sv. spoveď

17.30 – sv. liturgia

( + Margita; r. Györgyova )
( + Ján Hrubý )
4
ŠT

Zbor svätých sedemdesiatich apoštolov.

Náš prepodobný otec Teoktist,

17.00  – sv. spoveď

17.30 – sv. liturgia (cirkevnoslovanska)

( + Ján, Alžbeta; r. Orendašova )
 
5
PI

Svätí mučeníci Teopempt a Teónas. Prepodobná Synkletika.

 

ZDRŽANLIVOSŤ OD MÄSA + PÔST

  8.00 – Kráľovské hodinky

   9.00 – spovedanie chorých

15.00 – Veľká večiereň s liturgiou sv. Bazila V. (ZB)

( * + členovia A.S.R. )

21.00 – Veľké povečerie s litijou(CHR)

6
SO

polyjelejný sviatok s bdením SVÄTÉ BOHOZJAVENIE NÁŠHO PÁNA, BOHA A SPASITEĽA JEŽIŠA KRISTA.

PRIKÁZANÝ SVIATOK

  8.00 – sv. liturgia, svätenie vody a myrovanie

10.30 – sv. liturgia a myrovanie
 
13.00 – svätenie domov a bytov
7
NE

NEDEĽA PO OSVIETENÍ

šestiričný sviatok s veľkým slávoslovím  Zhromaždenie k svätému a slávnemu Pánovmu prorokovi, predchodcovi a krstiteľovi Jánovi.

6. hlas
  8.00 - sv. liturgia (cirkevnoslovanska)
10.30 – sv. liturgia
 
15.00 – večiereň