Preosvietený vladyka Milan, preosvietený vladyka Cyril, bratia v kňazskej službe, ctihodné rehoľné sestry, predstavitelia štátu, kraja, mesta i mestskej časti, ctení naši hostia, drahí pútnici a veriaci našej farnosti, drahí bratia a sestry.


Ako bolo pred začiatkom sv. liturgie oznámené, táto sv. liturgia bola Vďakyvzdávaním za Vás všetkých ktorí ste akýmkoľvek spôsobom prispeli pri stavbe tohto sv. chrámu. Pri stavbe tohto diela, Božia prozreteľnosť použila mnohých dobrodincov, ktorý svojou nezištnou pomocou sprostredkovali Božie požehnanie pre samotné dielo, pre prijímateľov daru, ako aj pre samých seba. Tohoto deja sme v uplynulých siedmych rokov boli priamymi svedkami. Táto stavba stojí na troch základných pilieroch, ktoré ovplyvňovali veriaci tejto košickej farnosti: 1/ modlitba a pôst 2/ almužna a obeta 3/pokora a prosba. Tieto 3 nami ovplyvniteľné piliere naplnili ten najväčší sponzorský základ. A na tomto základe a týchto pilieroch stojí táto stavba, nad ktorou drží svoj ochranný plašť Presvätá Bohorodička Panna Mária, ktorej sme v tejto chvíli aj liturgicky zasvätili tento novopostavený chrám. Na jej príhovor Boh na tomto mieste urobil zázrak. K dnešnému dňu bolo preinvestovaných cca 600 000 eur. V dnešnej dobe dať čestne dokopy toľko financií sa nedá bez Božieho požehnania. A dnešný deň je toho dôkazom. Najväčšími prispievateľmi sú práve veriaci tejto farnosti. Na základe ich obiet veľké požehnanie prišlo od USCCB, ktorá štyrmi grantami podporila stavbu sumou 188 000 USD, nemeckou katolíckou nadáciou Renovabis, ktorá prispela sumou 105 000 € a nemeckou katolíckou nadáciou KIRCHE IN NOT, ktorá prispela sumou 23 000 €. V mene nášho vladyku bolo poslaných 210 žiadosti diecéznym biskupom Nemecka, Rakúska, Švajčiarska, Talianska, Francúzska a Belgicka. Odpoveďou bolo ďalších 61 000 €. Veľkým povzbudením boli pre nás aj finančné zbierky po farnostiach našej eparchie a každoročne aj po našich košických farnostiach. Mimoriadnym finančným aj bratským povzbudením pre nás boli aj zbierky v Rímskokatolíckej farnosti Košických mučeníkov tu Nad jazerom. Počas výstavby nás v diele podporili aj štátne inštitúcie (Úrad vlády SR, MF SR, KSK, Mesto Košice a MČ Košice – Nad jazerom). Taktiež sme prijali milodary aj od súkromných firiem a sponzorov.


To, že dnes sa tu môžeme spolu radovať a modliť v novom chráme je aj zásluha siahajúca do obdobia spred 27 rokov, kedy sa pod vedení o. Gabriela Szekelyho začína tu na tomto sídlisku formovať gréckokatolícka farnosť. Už vtedy mali túžbu veriaci začať stavať svoj chrám. Mnohí z nich nás už predišli na miesto plné pokoja. Na jednej strane je nám ľudský ľúto, že nie sme tu s nimi, ale vo viere vnímame, že sú tu oni s nami. Aj na ich príhovor sme dospeli ku dňu, v ktorom sa s nami môžu radovať v tomto sv. chráme.


Reálnu podobu myšlienka stavby chrámu nadobudla na prelome tisícročia, počas pôsobenia o. Vojtecha Hornyaka, kedy sa podarilo získať do vlastníctva pozemok na tomto mieste a vypracovať prvý projekt chrámu.
Túto konkrétnu podobu Božieho domu v akej ho vidíme dnes nadobudol chrám za pôsobenia jeromonacha Pavla Pimena Medviďa. Autorom projektu je p. Ladislav Bobčák ktorý mal aj nad stavbou autorský dozor. Technický náročnú statiku hrubej stavby a tejto veľkolepej samonosnej kupoly vypracoval p. Viliam Hrubovčák a statiku základov vypracoval p. Marián Zahatňansky.


Na stavbe chrámu sa vystriedalo množstvo firiem, nakoľko sme ju nerealizovali na kľuč, ale postupne pri každom remesle vyberali z najlepších referencii. Zoznam realizačných firiem je v pamätnom bulletine tejto slávnosti.
Čo sa týka interiéru chrámu autorom fresky Ježiša Krista – Vševládcu je ikonopisec p. Peter Komišák a autorom týchto jedinečný a na Slovensku prvých mozaík je srbsky mozaikár p. Milan Pilipovič.


Tento naozaj veľmi krátky opis vzniku myšlienky i samotnej realizácie stavby tohto nového gréckokatolíckeho chrámu, je prejavom vďaky všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom angažovali pri asistencii na tomto Božom diele. Poďakovaním za každú aj tu najkratšiu modlitbičku, za každú pôstnu chvíľu, za milodary, za prácu, za ústretovosť, za pomoc odbornú i tú ľudskú, za obety, za prípravu tejto slávnosti i za vašu hojnú účasť.


Poďakovaním aj nášmu vzácnemu kazateľovi vladykovi Cyrilovi, za poukázanie na dôležitosť chrámu v našich životoch i v živote cirkvi a spoločnosti. Pre mňa osobne bolo veľkým povzbudením, keď ste pri jednej osobnej návšteve počas výstavby povedali, aby sme hneď nemuseli dokončiť všetko, aby sme niečo nechali aj pre ďalšie generácie. Od vtedy som zvoľnil. A to mi možno zachránilo život. 😉


Poďakovaním aj nášmu milovanému vladykovi Milanovi. Viem o vašej úprimnej radosti zo stavby tohto chrámu. Ako ste sám spomínal, častokrát prechádzate na bicykli okolo nás a rád sa pozeráte na kríž na tejto kupole. Je pre mňa cťou, že Vám môžem v tejto pre Vás tak životne ťažkej chvíli poďakovať. Viete, keď som prichádzal za Vami s prosbou o vyše 200 podpisov na žiadosti podpory od biskupov z celej Európy, cítil som sa trochu nepríjemne, že z Vášho mena idem robiť žobrajúceho biskupa. Avšak Vy ste boli vždy ochotní ísť do toho. Nebáli ste sa ísť, ako sa hovorí „s kožou na trh“. A táto Vaša odvaha nám priniesla veľké požehnanie pre stavbu chrámu. Táto Vaša odvaha je Vám vlastná aj v ohlasovaní evanjelia a právd Božích. Ani tu sa nebojíte ísť „s kožou na trh“, čo tomuto svetu vadí, prekáža a vyrušuje… Je to pre Vás ťažké, ale aj pre nás… Pre nás preto lebo vieme, že aj my Vás v tomto ohlasovaní musíme nasledovať. Ako biskupi, kňazi, tak aj ako veriaci kresťania. Prosíme Vás o modlitby. Aby sme boli odvážnymi ohlasovateľmi Pravdy s veľkým „P“. My sa modlíme za Vás, aby to, čo nás chcelo rozdeliť, ešte viac zjednotilo tých, ktorých odpoveďou je láska a milosrdenstvo. Ako prejav našej vďaky a lásky k Vám, prijmite od nás toto ľudské objatie.

Preosvietený vladyka Milan, preosvietený vladyka Cyril, bratia v kňazskej službe, ctihodné rehoľné sestry, predstavitelia štátu, kraja, mesta i mestskej časti, ctení naši hostia, drahí pútnici a veriaci našej farnosti, drahí bratia a sestry.


Ako bolo pred začiatkom sv. liturgie oznámené, táto sv. liturgia bola Vďakyvzdávaním za Vás všetkých ktorí ste akýmkoľvek spôsobom prispeli pri stavbe tohto sv. chrámu. Pri stavbe tohto diela, Božia prozreteľnosť použila mnohých dobrodincov, ktorý svojou nezištnou pomocou sprostredkovali Božie požehnanie pre samotné dielo, pre prijímateľov daru, ako aj pre samých seba. Tohoto deja sme v uplynulých siedmych rokov boli priamymi svedkami. Táto stavba stojí na troch základných pilieroch, ktoré ovplyvňovali veriaci tejto košickej farnosti: 1/ modlitba a pôst 2/ almužna a obeta 3/pokora a prosba. Tieto 3 nami ovplyvniteľné piliere naplnili ten najväčší sponzorský základ. A na tomto základe a týchto pilieroch stojí táto stavba, nad ktorou drží svoj ochranný plašť Presvätá Bohorodička Panna Mária, ktorej sme v tejto chvíli aj liturgicky zasvätili tento novopostavený chrám. Na jej príhovor Boh na tomto mieste urobil zázrak. K dnešnému dňu bolo preinvestovaných cca 600 000 eur. V dnešnej dobe dať čestne dokopy toľko financií sa nedá bez Božieho požehnania. A dnešný deň je toho dôkazom. Najväčšími prispievateľmi sú práve veriaci tejto farnosti. Na základe ich obiet veľké požehnanie prišlo od USCCB, ktorá štyrmi grantami podporila stavbu sumou 188 000 USD, nemeckou katolíckou nadáciou Renovabis, ktorá prispela sumou 105 000 € a nemeckou katolíckou nadáciou KIRCHE IN NOT, ktorá prispela sumou 23 000 €. V mene nášho vladyku bolo poslaných 210 žiadosti diecéznym biskupom Nemecka, Rakúska, Švajčiarska, Talianska, Francúzska a Belgicka. Odpoveďou bolo ďalších 61 000 €. Veľkým povzbudením boli pre nás aj finančné zbierky po farnostiach našej eparchie a každoročne aj po našich košických farnostiach. Mimoriadnym finančným aj bratským povzbudením pre nás boli aj zbierky v Rímskokatolíckej farnosti Košických mučeníkov tu Nad jazerom. Počas výstavby nás v diele podporili aj štátne inštitúcie (Úrad vlády SR, MF SR, KSK, Mesto Košice a MČ Košice – Nad jazerom). Taktiež sme prijali milodary aj od súkromných firiem a sponzorov.


To, že dnes sa tu môžeme spolu radovať a modliť v novom chráme je aj zásluha siahajúca do obdobia spred 27 rokov, kedy sa pod vedení o. Gabriela Szekelyho začína tu na tomto sídlisku formovať gréckokatolícka farnosť. Už vtedy mali túžbu veriaci začať stavať svoj chrám. Mnohí z nich nás už predišli na miesto plné pokoja. Na jednej strane je nám ľudský ľúto, že nie sme tu s nimi, ale vo viere vnímame, že sú tu oni s nami. Aj na ich príhovor sme dospeli ku dňu, v ktorom sa s nami môžu radovať v tomto sv. chráme.


Reálnu podobu myšlienka stavby chrámu nadobudla na prelome tisícročia, počas pôsobenia o. Vojtecha Hornyaka, kedy sa podarilo získať do vlastníctva pozemok na tomto mieste a vypracovať prvý projekt chrámu.
Túto konkrétnu podobu Božieho domu v akej ho vidíme dnes nadobudol chrám za pôsobenia jeromonacha Pavla Pimena Medviďa. Autorom projektu je p. Ladislav Bobčák ktorý mal aj nad stavbou autorský dozor. Technický náročnú statiku hrubej stavby a tejto veľkolepej samonosnej kupoly vypracoval p. Viliam Hrubovčák a statiku základov vypracoval p. Marián Zahatňansky.


Na stavbe chrámu sa vystriedalo množstvo firiem, nakoľko sme ju nerealizovali na kľuč, ale postupne pri každom remesle vyberali z najlepších referencii. Zoznam realizačných firiem je v pamätnom bulletine tejto slávnosti.
Čo sa týka interiéru chrámu autorom fresky Ježiša Krista – Vševládcu je ikonopisec p. Peter Komišák a autorom týchto jedinečný a na Slovensku prvých mozaík je srbsky mozaikár p. Milan Pilipovič.


Tento naozaj veľmi krátky opis vzniku myšlienky i samotnej realizácie stavby tohto nového gréckokatolíckeho chrámu, je prejavom vďaky všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom angažovali pri asistencii na tomto Božom diele. Poďakovaním za každú aj tu najkratšiu modlitbičku, za každú pôstnu chvíľu, za milodary, za prácu, za ústretovosť, za pomoc odbornú i tú ľudskú, za obety, za prípravu tejto slávnosti i za vašu hojnú účasť.


Poďakovaním aj nášmu vzácnemu kazateľovi vladykovi Cyrilovi, za poukázanie na dôležitosť chrámu v našich životoch i v živote cirkvi a spoločnosti. Pre mňa osobne bolo veľkým povzbudením, keď ste pri jednej osobnej návšteve počas výstavby povedali, aby sme hneď nemuseli dokončiť všetko, aby sme niečo nechali aj pre ďalšie generácie. Od vtedy som zvoľnil. A to mi možno zachránilo život. 😉


Poďakovaním aj nášmu milovanému vladykovi Milanovi. Viem o vašej úprimnej radosti zo stavby tohto chrámu. Ako ste sám spomínal, častokrát prechádzate na bicykli okolo nás a rád sa pozeráte na kríž na tejto kupole. Je pre mňa cťou, že Vám môžem v tejto pre Vás tak životne ťažkej chvíli poďakovať. Viete, keď som prichádzal za Vami s prosbou o vyše 200 podpisov na žiadosti podpory od biskupov z celej Európy, cítil som sa trochu nepríjemne, že z Vášho mena idem robiť žobrajúceho biskupa. Avšak Vy ste boli vždy ochotní ísť do toho. Nebáli ste sa ísť, ako sa hovorí „s kožou na trh“. A táto Vaša odvaha nám priniesla veľké požehnanie pre stavbu chrámu. Táto Vaša odvaha je Vám vlastná aj v ohlasovaní evanjelia a právd Božích. Ani tu sa nebojíte ísť „s kožou na trh“, čo tomuto svetu vadí, prekáža a vyrušuje… Je to pre Vás ťažké, ale aj pre nás… Pre nás preto lebo vieme, že aj my Vás v tomto ohlasovaní musíme nasledovať. Ako biskupi, kňazi, tak aj ako veriaci kresťania. Prosíme Vás o modlitby. Aby sme boli odvážnymi ohlasovateľmi Pravdy s veľkým „P“. My sa modlíme za Vás, aby to, čo nás chcelo rozdeliť, ešte viac zjednotilo tých, ktorých odpoveďou je láska a milosrdenstvo. Ako prejav našej vďaky a lásky k Vám, prijmite od nás toto ľudské objatie.