Naša farnosť chce byť spoločenstvom spoločenstiev. Preto ponúkame našim deťom a mladým pravidelné stretnutia, ktoré sa konajú každý pondelok od 16.00 pre chlapcov, ktoré bude viesť o. Janko, od 17.30 pre dievčatá, ktoré bude viesť manželka o. Janka – Gabika a od 18.30 stretká pre mládež od 13. rokov (spolu chlaci a dievčatá)

Náplňou stretnutí sú stretnutia ;). Ale aj modlitba, zábava, debaty, priateľstvá…

Každý pondelok:

16.00 – 17.00 – chlapci 6-12 rokov

17.30 – 18.30 – dievčatá 6-12 rokov

18.30 – 19.30 – mládež od 13 rokov (chlapci aj dievčatá)

Farnosť Presvätej Bohorodičky Ochrankyne Košice – Nad jazerom © 2022 – Všetky práva vyhradené | created by gramit