Klerikalizmus? V čom je nebezpečný tento „zmus“? Čo to je?  Prečo je to tak nebezpečné?…
Je tu množstvo otázok, na ktoré sa dá jednoducho odpovedať pekným obrazom. Tento obraz vám chceme sprostredkovať pri našom druhom farskom synodálnom stretnutí už túto nedeľu 8/5 o 9.15 v našej kaplnke.
Ako sa hovorí, je lepšie raz vidieť, ako stokrát počuť.
Čas stretnutia (cca 60 min) je prispôsobený medzi dvoma sv. liturgiami tak, aby sa mohli zúčastniť všetci prípadní záujemci.
Tešíme sa na spoločné kráčanie!