NÁVRAT 40 je pôstna výzva (nielen) pre mladých, ktorú organizuje Rada pre mládež a spoločenstvo UNIPAS v čase Veľkého pôstu, Svätej Štyridsiatnice. Začíname v nedeľu, 19. februára a finišujeme 9. apríla.
STREDOM NÁVRATu 40 je ČLOVEK – „ja“, pretože sám dávam zmysel všetkým aktivitám, moja motivácia, túžba, moja potreba vrátiť sa k niečomu dôležitému pre svoj život, predovšetkým pre ten večný.
CIEĽOM je Boh a ovocie života s Ním.
VYVRCHOLENÍM je nedeľa PASCHY, teda oslava Kristovho vzkriesenia a tým aj toho nášho.
PODMIENKOU je mať min. 14 rokov a ochotu spoločne kráčať pôstnym obdobím.
Prihlásiť sa v rámci našej farnosti môžete na tomto linku, najneskôr do piatku 17/2/2023: