KATECHÉZY VÝCHODNÝCH OTCOV

Počas nadchádzajúceho Veľkého pôstu a v rámci Roka modlitby 2024, vás pozývame na štvrtkové stretnutia na tému: Modlitba vo svetle otcov“. Katechézy z duchovnej pokladnice východných otcov vám predstaví o. Tomáš Fischer.

Pravidelné štvrtkové stretnutia budú mať pravidelnú štruktúru:

  9.00 – modlitba hodinky (v chráme)

  9.30 – káva, čaj, občerstvenie

  9.45 – katechéza s následnou voľnou diskusiou

10.45 – záverečná modlitba s požehnaním

 

Témy katechéz:

15.2.2024 – Modlitba v dokumentoch a učení cirkvi a otcov

22.2.2024 – Modlitba ako forma stretnutia človeka s Bohom

29.2.2024 – Modlitba ako prostriedok dialógu a nadviazania vzťahu

  7.3.2024 – Modlitba v každodennom živote jej forma a spôsob

14.3.2024 – Túžba a ochota srdca/ducha ako odpoveď človeka kráčať v dialógu s Bohom

21.3.2024 – Život modlitby ako čas a priestor Božích odpovedí

 

Tešíme sa na spoločné poznávanie duchovného pokladu našej cirkvi.