Stretnutia detského zboriku sú v piatky od 17.30 – 18.30. (Okrem prvého piatku  v mesiaci.)