Život vo farnosti

Liturgický program
Kurz Objav Krista

Kurz Objav Krista

OBJAV KRISTA je sedem týždňov trvajúca evanjelizačná formácia. Kurz vytvára priateľský priestor, kam môžu ľudia prísť, aby si vypočuli dobrú zvesť a osobne sa stretli s Ježišom Kristom. CIELE KURZU OBJAV KRISTA Pomôcť účastníkom vytvoriť si alebo obnoviť osobný vzťah...

preèítajte si viac
Farský deň

Farský deň

V sobotu 22.6.2024 sa uskutoční v našej farnosti Farský deň. Pozývame všetkých veriacich našej farnosti na tento podvečer zameraný na spoločné stretnutie našej farskej rodiny.   Tento čas je náš a pre nás a v ňom spoločne pripravujeme pre všetkých: - Spoločnú...

preèítajte si viac
Veľký pôst pre deti

Veľký pôst pre deti

Milé deti. V pondelok začíname Svätý a veľký pôst, ktorý nás má dobre pripraviť na Veľkú noc. Budeme sa spoločne usilovať prinášať malé obety z lásky pre Pána Ježiša. Oprieme sa o 3 hlavné piliere pôstu, a to: modlitbu, pôst a almužnu. Vašou úlohou bude za každý...

preèítajte si viac