MODLITBY A ÚMYSLY

SV. LITURGIÍ A JEKTÉNII

Požiadať o odslúženie sv. liturgie v našej farnosti môžete po bohoslužbách v sakristii. Svätá liturgia môže byť slávená buď za živých alebo za mŕtvych. O výročnú sv. liturgiu za zomrelých, čiže o sv. liturgiu obetovanú za zomrelého/zomrelú 1, 10, 20… rokov po ich smrti, je potrebné požiadať kňaza najmenej 6 mesiacov vopred. O sv. liturgiu za živých pri príležitosti životného jubilea 50, 60, 70, 80 rokov a viac, ako aj výročia sobáša, alebo iných významných životných udalostí, je vhodné požiadať taktiež aspoň 6 mesiacov vopred. Každú nedeľu sú sväté liturgie slávené za všetkých veriacich našej farnosti.

Pred nedeľnými svätými liturgiami je možné dať na tzv. „jekténiu“, čiže prosbu/y za živých. Zapísať jekténiu je potrebné pred začiatkom svätej liturgie na stolíku, alebo v sakristii.

Každú sobotu sa modlíme po rannej sv. liturgii panychídu za našich zosnulých. Pred sobotňajšími svätými liturgiami je možné dať na Panychídu, čiže prosbu/y za zosnulých. Zapísať na Panychídu je potrebné najneskôr pred začiatkom svätej liturgie v sakristii.

Každý deň máme modlitbový podiel aj na životoch a okolnostiach našich bratov a sestier. Ak vám môžeme pomôcť našou osobnou, ale aj spoločnou modlitbou, môžete tu zapísať vašu prosbu, alebo vďaku (tzv. úmysel modlitby). Ďakujeme za vašu dôveru.

Prosím o modlitbu

7 + 13 =