Milovaní farníci!
Ako iste viete, tento rok si naša farnosť pripomína 25-té výročie od svojho zriadenia
(11.6.1997).
Pri tejto príležitosti plánujeme na tento výročný dátum – v sobotu 11/6 Farský deň, ktorý začne
o 15.00 ďakovnou sv. liturgiou. Hlavným slúžiteľom a kazateľom bude o. Vojtech Hornyak,
ktorý pôsobil v tejto farnosti práve v čase jej zriadenia.
Po ďakovnej sv. liturgii, bude náš program pokračovať na farskom dvore pri guláši a detských
hamburgeroch, spomienkach našich pamätníkov, hudobnom vystúpení našich detí, zábave a pri
neformálnych vzájomných rozhovoroch.
Všetkých, ktorí sa cítia viac, či menej súčasťou našej farnosti srdečne POZÝVAME! 🙂

(Ďakovná sv. liturgia mala byť za účasti vladyku Milana Chautura. Nakoľko je vladyka
Milan po operácii kolenného kĺbu, jeho pohyb je obmedzený. Napriek tomu, nechcel
odmietnuť naše pozvanie a navrhol návštevu našej farnosti na pondelok 13/6 pri večernej
sv. liturgii o 17.30. V tento deň má aj plánovanú lekársku kontrolu v Košiciach a rád sa
s nami stretne. V závere sv. liturgie poďakujeme vladykovi Milanovi za jeho 24-ročnú
službu pre našu miestnu cirkev.)