Drahí bratia a sestry.

V nedeľu 2/10 sa uskutoční oslava nášho chrámového sviatku Pokrov. V túto nedeľu bude iba jedná spoločná sv. liturgia – Archiejerejská o 10.30, ktorú bude sláviť vladyka Cyril Vasiľ.

Odpustovej nedeľnej slávnosti budú predchádzať aj dva dni duchovnej obnovy.

V piatok 30/9 v deň 4. výročia posvätenia chrámu bude o 16.30 Paraklis – pobožnosť na česť Presvätej Bohorodičky a o 17.30 sv. liturgiu bude sláviť o. Martin Mráz – sekretár Košickej eparchie na tému: „Farnosť, ako rodina“.

V sobotu 1/10, v deň sviatku Pokrovu bude sv. liturgia o 9.00, ktorú príde s nami sláviť o. Peter Milenky – vicerektor nášho kňazského seminára v Prešove a prihovori sa na tému: „Farnosť, ako spoločenstvo spoločenstiev“. Po sv. liturgii bude nasledovať v kaplnke neformálne stretnutie o fungovaní živých farnosti. Večer o 17.30 bude Veľká večiereň s lítijou.

V nedeľu 2/10 vyvrcholí naša oslava chrámového sviatku Presvätej Bohorodičky Ochrankyne, Archijerejskou sv. liturgiou o 10.30 za účasti nášho vladyku Cyrila Vasiľa. Pred sv. liturgiou bude o 9.15 Utiereň a po sv. liturgii spoločný Farský obed v reštaurácii Rubín v Krásnej. (Informácie o farskom obede sú TU)

Tohtoročný odpust sa nesie v znamení jubilejného milostivého roka, pri príležitosti 25-tého výročia zriadenia našej farnosti. Odpustový program nám ponúka možnosť stretnúť sa spoločne pri modlitbe, rozhovore i sviatočne prestretom stole. Prijmite pozvanie.