• Dnes popoludní o 15.00 h bude večiereň.
  • Na budúcu nedeľu 22/5 medzi dvoma sv. liturgiami o 9.15 – 10.15 sa uskutoční Tretie farské synodálne stretnutie na tému: Spoločenstvo.. V prezentácii si predstavíme čo je odpoveďou na klerikalizmus a čo je podstatou synodality. Srdečne vás pozývame..               
  • V rámci Jubilejného milostivého roka putuje po našich rodinách ikona Presvätej Bohorodičky – Pokrov. Dnes berie sv. ikonu rodina Dudičová, na budúcu nedeľu rodina Švab-Hornyak.
  • V piatok 20/5 po sv. lit. prosíme oupratovanie rodiny: Šlepkovska, Vaľova, Valentinyova, Chovancova.
  • Na budúcu 22/5 nedeľu bude mesačná zbierka na splátku úveru za náš chrám. Ako vždy, aj teraz vás prosíme o vašu podporu. Ďakujeme.
  • V júni prebehne posledný predprázdninový kurz prípravy na manželstvo. Záujemci o tento kurz, ktorého absolvovanie je podmienkou pre prijatie cirkevného sobáša, nech nás neodkladne kontaktujú osobne, alebo emailom.