Katechéza k aliturgickým dňom (3)

Katechéza k aliturgickým dňom (3)

TRETIA ČASŤ KATECHÉZY K ALITURGICKÝM DŇOM SYROPÔSTNA NEDEĽA Drahí bratia a sestry, dnešná nedeľa má názov o vyhnaní Adama z raja. Tento názov skutočne sumarizuje celú prípravu na Veľký pôst. Doteraz sme sa dozvedeli, že človek bol stvorený pre raj, pre poznanie Boha a...
Katechéza k aliturgickým dňom (3)

Katechéza k aliturgickým dňom (2)

DRUHÁ ČASŤ KATECHÉZY K ALITURGICKÝM DŇOM MÄSOPÔSTNA NEDEĽA Drahí bratia a sestry, dnešná nedeľa má prívlastok: o poslednom súde a tiež aj Mäsopôstna nedeľa. Cirkev nás už pomaly začína pripravovať na to, že bude treba vynaložiť väčšie úsilie v čase Veľkého pôstu....
Katechéza k aliturgickým dňom (3)

Katechéza k aliturgickým dňom (1)

PRVÁ ČASŤ KATECHÉZY K ALITURGICKÝM DŇOM NEDEĽA O MÁRNOTRATNOM SYNOVI Drahí bratia a sestry, dnes nám Cirkev pred náš zrak predkladá podobenstvo o márnotratnom synovi ako výzvu k obráteniu. Nejde iba o pozvanie zmeniť svoj doterajší život, ale v kontexte predpôstneho...
Smrť, plnosť života

Smrť, plnosť života

SMRŤ, PLNOSŤ ŽIVOTA I. p.Alberto Maggi OSM „Keby som bol pisateľom kníh, urobil by som anotovaný záznam rôznych úmrtí. Kto učí ľudí zomierať, učí ich žiť“ (Montaigne). Znovu si privlastniť smrť . V tridsiatych rokoch 20. storočia sa začala veľká zmena v koncepcii...
Katechéza k aliturgickým dňom (3)

Súcit s Bohom

Dnes Vám položím nasledovnú otázku: Máte súcit s Bohom? Divná otázka, že? Ale nesmierne dôležitá! A hneď si aj vysvetlíme, prečo! Poznáte všetci určite Ježišovo podobenstvo o Márnotratnom synovi (Lk 15,11nn). Keď Ježiš vravel toto podobenstvo, nepovedal ho tak úplne...
Sú naše farnosti živými spoločenstvami?

Sú naše farnosti živými spoločenstvami?

Táto otázka zaznela na kontinentálnom synodálnom stretnutí v Prahe. Navyše tému prorocky predbehol pápež František. V posledných januárových dňoch nového roka 2023 vyhlásil úmysel modlitieb na mesiac február práve za farnosti. Jeho vysvetlenie potreby modlitieb na...