Farské oznamy 3.3. – 10. 3. 2022

Farské oznamy 3.3. – 10. 3. 2022

PIATA PÔSTNA NEDEĽA – PREPODOBNEJ MÁRIE EGYPTSKEJ / 3.4.2022 Hebr 9, 11-14; Mk 10, 32b-45   Drahí bratia a sestry. Vstupujeme do posledného týždňa Svätej štyrisdiatnice, ktorého vrcholom bude oslava Lazárovho vzkriesenia a hlavne oslava Slávnostného vstupu Ježiša...
Jubilejný milostivý rok

Jubilejný milostivý rok

Rok 2022 je pre našu Košickú eparchiu (biskupstvo), ako aj pre našu farnosť významným jubilejný rokom, nakoľko pred 25. rokmi, v roku 1997, sa udiali historické udalosti. 21. februára 1997 vtedajší pápež Ján Pavol II. vyhlásil zriadenie nového Košického apoštolského...
Pôstna disciplína

Pôstna disciplína

– Vo Veľkom pôste sa riadime nasledujúcou pôstnou disciplínou: * Začiatok V.P. (pondelok 16.2.) – Zdržanlivosť od mäsa, mlieka a vajec s pôstom* Stredy a piatky V.P. – Zdržanlivosť od mäsa* Celá sv. Štyridsiatnica (V.P.) – Zakázaný čas 1)...
Obetujme sa Kristovi…

Obetujme sa Kristovi…

 Sv. Gregor Naziánsky (329-390)Εις τον άγιο πάσχα„Obetujme sa Kristovi, ktorý sa obetoval za nás…“ Nastala Pánova Pascha. Je Pascha. Áno Pascha, zdôraznime to ešte raz na slávu Najsvätejšej Trojice. Je to pre nás sviatok sviatkov, slávnosť nad slávnosti....