Gréckokatolícky kalendár-farnosť Presvätej Bohorodičky Ochrankyne Košice - Nad jazerom

naspet Október 2020 dopredu
Pondelok Utorok Streda Štvrtok Piatok Sobota Nedeľa
      1
Presvätá Bohorodička Ochrankyňa. Svätý apoštol Ananiáš, jeden zo sedemdesiatich. Náš prepodobný otec Roman Sladkopevec
Arnold
2
Sv.hieromučeník Cyprián. Svätá mučenica Justína
Levoslav
3
Svätý hieromučeník Dionýz Areopagita
Stela
4
Svätý hieromučeník Hierotej, aténsky biskup. Náš prepodobný otec František Assiský
František
5
Svätá mučenica Charitína
Viera
6
Svätý a slávny apoštol Tomáš
Natália
7
Svätí mučeníci Sergej a Bakchus
Eliška
8
Naša prepodobná matka Pelágia
Brigita
9
Svätý apoštol Jakub Alfejov.
Dionýz
10
Svätí mučeníci Eulampios a Eulampia
Slavomíra
11
Svätý apoštol Filip, jeden zo siedmich diakonov
Valentína
12
Svätí muč. Probus, Tarach a Andronik. Náš prep. otec Kozma Jeruzalemčan
Maximilián
13
Svätí mučeníci Karpos, Papyl a Agatonika
Koloman
14
Svätí mučeníci Nazarios, Gerbasios, Protasios a Celzius. Naša prepodobná matka Paraskeva Trnovská
Boris
15
Náš prep. otec Eutymios Nový. Svätý prep. muč. Lukián, presbyter veľkej Antiochie
Terézia
16
Svätý mučeník Longín Stotník
Vladimíra
17
Svätý prorok Ozeáš. Svätý prepodobný mučeník Andrej Krétsky
Hedviga
18
Svätý apoštol a evanjelista Lukáš
Lukáš
19
Náš prepodobný otec Ján Rilský. Svätý prorok Joel. Svätý mučeník Varus
Kristián
20
Svätý veľkomučeník Artemios

Vendelín
21
Náš prepodobný otec Hilarión Veľký
Uršuľa
22
Svätý apoštolom rovný Aberkios Divotvorca, hierapolský biskup
Sergej
23
Svätý apoštol Jakub, podľa tela Pánov brat
Alojzia
24
Svätý mučeník Aretas a spoločníci
Kvetoslava
25
Svätí mučeníci a notári Marcián a Martyrios
Aurel
26
Sv.a slávny veľkomučeník Demeter Myromvonný. Spomienka na veľké a hrozné zemetrasenie
Demeter
27
Sv.mučeník Nestor. Svätá mučenica Kapitolína a jej otrokyňa Eroteida
Sabína
28
Svätí muč. Terencius a Neonilla. Náš prep. otec a tvorca kánonov Štefan Svätosávsky. Svätá mučenica Paraskeva z Ikónia
Dobromila
29
Svätá prep. mučenica Anastázia. Náš prepodobný otec Abramios Zatvárateľ. Odchod do večnosti nášho prep. otca Abramia Arc
Klára
30
Svätí mučeníci Zénobios a jeho sestra Zénobia
Šimon, Simona
31
Svätí apoštoli Stachys, Amplias a spoločníci. A svätý mučeník Epimach
Aurélia