Gréckokatolícky kalendár-farnosť Presvätej Bohorodičky Ochrankyne Košice - Nad jazerom

naspet December 2021 dopredu
Pondelok Utorok Streda Štvrtok Piatok Sobota Nedeľa
    1
Svätý prorok Nahum
Edmund
2
Svätý prorok Habakuk
Bibiána
3
Svätý prorok Sofoniáš
Oldrich
4
Svätá veľkomučenica Barbora. Náš prepodobný otec Ján Damaský
Barbora
5
Náš prepodobný a bohonositeľský otec Sáva Posvätený
Oto
6
Náš otec svätý Mikuláš Divotvorca, arcibiskup lykijskej Myry
Mikuláš
7
Náš otec svätý Ambróz, milánsky biskup
Ambróz
8
Počatie presvätej Bohorodičky svätou Annou
Marína
9
Náš prepodobný otec Patapios
Izabela
10
Svätí mučeníci Ménas, Hermogenés a Eugraf
Radúz
11
Náš prepodobný otec Daniel Stĺpnik
Hilda
12
Náš prepodobný otec Spiridon Divotvorca, trimituntský biskup
Otília
13
Svätí mučeníci Eustratios, Auxencius, Eugen, Mardarios a Orest
Lucia
14
Svätí mučeníci Tyrsos, Leukios, Filemon, Apollónios a Kallinik
Branislava, Bronislava
15
Svätý hieromučeník Eleuterios. Náš prepodobný otec Pavol z Latry. Náš otec svätý Štefan Vyznávač, sugdejský arcibiskup
Ivica
16
Svätý prorok Aggeus
Albína
17
Svätý prorok Daniel. Traja svätí mládenci Ananiáš, Azariáš a Mízael
Kornélia
18
Svätý mučeník Sebastián a jeho spoločníci
Sláva
19
Svätý mučeník Bonifác
Judita
20
Predprazdenstvo Narodenia podľa tela nášho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista. Svätý hieromučeník Ignác Bohonositeľ
Dagmara
21
Svätých Otcov. Svätá mučenica Juliána
Bohdan
22
Svätá veľkomučenica Anastázia
Adela
23
Desiati svätí mučeníci z Kréty
Nadežda
24
Predvečer narodenia Pána. Svätá prepodobná mučenica Eugénia
Štedrý deň/Adam a Eva
25
Narodenie podľa tela nášho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista
Prvý sviatok vianočný
26
Zhromaždenie k presvätej Bohorodičke
Druhý sviatok vianočný/Štefan
27
Svätý ap., prvomuč. a archidiakon Štefan. Náš prep. otec a vyznávač Teodor Popísaný
Filoména
28
Svätí 20 000 mučeníci upálení v Nikomédii
Ivana, Ivona
29
Po Sväté deti, ktoré dal Herodes povraždiť v Betleheme. A náš prep. otec Marcel
Milada
30
Svätá mučenica Anýzia
Dávid
31
Naša prepodobná matka Melánia Rímska
Silvester