Gréckokatolícky kalendár-farnosť Presvätej Bohorodičky Ochrankyne Košice - Nad jazerom

naspet Máj 2019 dopredu
Pondelok Utorok Streda Štvrtok Piatok Sobota Nedeľa
    1
Jeremiáš,sv.prorok
Sviatok práce
2
Atanáz Veľký
Žigmund
3
sv.mučeníci Timotej a Maura
Galina
4
3.nedela po Pasche - o myronosičkách
Florián
5
sv.slávna mučenica Irena
Lesana, Lesia
6
sv.Jób
Hermína
7
spomienka na kríž,ktorý sa zjavil na nebi v meste Jeruzalem
Monika
8
sv.apoštol a evanjelista Ján Teológ
Deň víťazastva nad fašizom/Ingrida
9
sv.prorok Izaiáš,sv.mučeník Christofor
Roland
10
sv.apoštol Šimon Horlivec
Deň matiek/
Viktória
11
4.nedeľa po pasche-o porazenom
Blažena
12
sv.Epifanios-cyperský biskup,
sv.Germanos

Pankrác
13
sv.mučenica Glykéria
Servác
14
sv.mučeník Izidor
Bonifác
15
Náš prepodobný otec Pachómios Veľký
Žofia
16
Teodor Posvätený, učeník svätého Pachómia Veľkého.
Svetozár
17
Svätý apoštol Andronik a spoločníčka
Gizela
18
5.nedeľa po pasche o Smaritánke
Svätý mučeník Teodot z Ankyry

Viola
19
Svätý hieromučeník Patrik, pruský biskup, a spoločníci
Gertrúda
20
Svätý mučeník Tallelaios
Bernard
21
Svätí veľkí králi a apoštolom rovní Konštantín a Helena
Zina
22
Svätý mučeník Bazilisk
Júlia, Juliána
23
Náš prep. otec a vyznávač Michal, synadský biskup. Prep. Eufrozína Polocká
Želmíra
24
Náš prepodobný otec Simeon z Obdivuhodného vrchu. Prepodobný Nikita Stĺpnik, perejaslavský divotvorca
Ela
25
Tretie nájdenie úct. hlavy sv. a slávneho Pánovho pr., predchodcu a krstiteľa Jána
Urban
26
Svätý apoštol Karpos, jeden zo sedemdesiatich
Dušan
27
Svätý hieromučeník Terapont
Iveta
28
Náš prepodobný otec Nikita, chalcedónsky biskup
Viliam
29
Svätá prepodobná mučenica Teodózia, panna
Vilma
30
Náš prepodobný otec Izák, igumen Dalmatovho kláštora
Ferdinand
31
Svätý apoštol Hermas. Svätý mučeník Hermeias
Petronela, Petrana