Gréckokatolícky kalendár-farnosť Presvätej Bohorodičky Ochrankyne Košice - Nad jazerom

naspet September 2021 dopredu
Pondelok Utorok Streda Štvrtok Piatok Sobota Nedeľa
    1
Pamiatka otca Simeona Stĺpnika a jeho matky. Zhromaždenie k Presvätej Bohorodičke z Miosén
Deň ústavy SR-Drahoslava
2
Sv. muč. Mamant. Náš prep. otec Ján Pôstnik, konštantínopolský patriarcha
Linda
3
Sv.hieromuč. Antim, nikomédijský biskup. Náš prep. otec Teoktist
Belo
4
Sv.hieromuč. Babylas, biskup veľkej Antiochie. Sv.pr.Mojžiš, ktorý videl Boha
Rozália
5
Sv.prorok Zachariáš,otec úctyhodného Jána Predchodcu.
Regína
6
Spomienka na zázrak, ktorý vykonal veľvojvodca Michal v Kolosách
Alica
7
Predprazdenstvo Narodenia presvätej Bohorodičky. Sv. muč. Sózont.
Marianna
8
Narodenie našej presvätej Vládkyne, Bohorodičky Márie, vždy Panny
Miriama
9
Sv.a spravodliví Boží predkovia Joachim a Anna
Martina
10
Sväté mučenice Ménodora, Métrodora a Nymfodora
Oleg
11
Naša prepodobná matka Teodora Alexandrijsk
Bystrík
12
Svätý hieromučeník Autonomos. V tento deň sa zakončuje sviatok Narodenia presvätej Bohorodičky
Mária
13
Pamiatka založenia chrámu svätého vzkriesenia Krista a nášho Boha. Sobota pred Povýšením. Predprazdenstvo Povýšenia úct.
Ctibor
14
Povýšenie úctyhodného a životodarného Kríža nad celým svetom
Ľudomil
15
Svätý veľkomučeník Nikita. Presvätá Bohorodička Spolutrpiteľka
Jolana
16
Svätá všechválna veľkomučenica Eufémia
Ľudmila
17
Svätá mučenica Sofia a jej tri dcéry Viera, Nádej a Láska
Olympia
18
Náš prepodobný otec Eumenios Divotvorca, gortynský biskup
Eugénia
19
Svätí mučeníci Trofim, Sabbatios a Dorymedont
Konštantín
20
Sv.veľkomučeník Eustatios a spoločníci. Sv. muč. a vyz., veľký knieža Michal a jeho bojar Teodor, černigovskí
Ľuboslav,
Ľuboslava
21
Sv. ap. Kodrat z Magnézie. V tento deň sa zakončuje sviatok úct. Kríža
Matúš
22
Svätý hieromučeník Fókas, sinopský biskup
Móric
23
Počatie úctyhodného a slávneho proroka, predchodcu a krstiteľa Jána
Zdenka
24
Svätá prvomučenica a apoštolom rovná Tekla
Ľuboš
Ľubor
25
Naša prepodobná matka Eufrozína
Vladislav
26
Odchod do večnosti svätého apoštola a evanjelistu Jána Teológa
Edita
27
Svätý mučeník Kallistrat a jeho spoločníci. Náš prepodobný otec Níl
Cyprián
28
Náš prepodobný otec a vyznávač Charitón. Svätý Václav, český knieža
Václav
29
Náš prepodobný otec Kyriak Pustovník Michal,
Michaela
30
Svätý hieromučeník Gregor, biskup Veľkého Arménska.Jarolím