Gréckokatolícky kalendár-farnosť Presvätej Bohorodičky Ochrankyne Košice - Nad jazerom

naspet Január 2020 dopredu
Pondelok Utorok Streda Štvrtok Piatok Sobota Nedeľa
    1
Obrezanie podľa tela nášho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista. Pamiatka nášho otca svätého Bazila Veľkého, arcibiskupa
Nový Rok
2
Predprazdenstvo Osvietenia. Náš svätý otec Silvester, rímsky pápež
Alexandra
3
Svätý prorok Malachiáš. Svätý mučeník Gordios
Daniela
4
Zbor svätých sedemdesiatich apoštolov. Náš prepodobný otec Teoktist, igumen zo sicílskeho Kukuma
Drahoslav
5
Nedeľa pred Osvietením. 28. nedeľa po Päťdesiatnici. Predvečer Osvietenia. Svätí mučeníci Teopempt a Teónas. Prep.Synkletika
Andrea
6
Sväté Bohozjavenie nášho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista
Antónia
7
Zhromaždenie k svätému a slávnemu Pánovmu prorokovi, predchodcovi a krstiteľovi Jánovi
Bohuslava
8
Náš prep. otec Juraj Chozebita. Prep. Emilián Vyznávač. Naša prep. matka Dominika
Severín
9
Svätý mučeník Polyeukt
Alexej
10
Náš otec svätý Gregor, nysský biskup
Daša
11
Náš prepodobný otec Teodóz, vodca mníchov spoločného života
Malvína
12
Svätá mučenica Tatiana
Ernest
13
Svätí mučeníci Hermyl a Stratonik
Rastislav
14
Naši prep. otcovia, ktorí boli zavraždení na vrchu Sinaj a na púšti Raita. Pamiatka odchodu,do väčnosti svätej,apoštolom rovnej Niny,osvietiteľky Gruzínska
Radovan
15
Naši prepodobní otcovia Pavol Tébsky a Ján Chatrčník
Dobroslav
16
Poklona úctyhodným reťaziam svätého a znamenitého apoštola Petra
Kristína
17
Náš prepodobný a bohonositeľský otec Anton Veľký
Nataša
18
Naši otcovia svätý Atanáz a svätý Cyril, alexandrijskí arcibiskupi
Bohdana
19
Náš prepodobný otec Makarios Egyptský
Drahomíra
20
Náš prepodobný a bohonositeľský otec Eutymios Veľký
Dalibor
21
Náš prepodobný otec Maxim Vyznávač
Vincent
22
Svätý apoštol Timotej. Svätý prepodobný mučeník Anastáz Perzský
Zora
23
Svätý hieromučeník Klement, ankyrský biskup. Svätý mučeník Agatangel
Miloš
24
Naša prepodobná matka Xénia Rímska
Timotej
25
Náš otec svätý Gregor Teológ, konštantínopolský arcibiskup
Gejza
26
Náš prepodobný otec Xenofont, jeho manželka Mária a synovia
Tamara
27
Prenesenie úctyhodných pozostatkov nášho otca sv. Jána Zlatoústeho
Bohuš
28
Náš prepodobný otec Efrém Sýrsky
Alfonz
29
Prenesenie pozostatkov svätého hieromučeníka Ignáca Bohonositeľa
Gašpar
30
Svätý hieromučeník Hippolyt. Traja sv. svätitelia, veľkí veľkňazi Bazil Veľký, Gregor Teológ a Ján Zlatoústy
Ema
31
Svätí divotvorcovia a nezištníci Kýros a Ján. Traja sv. svätitelia, veľkí veľkňazi Bazil Veľký, Gregor Teológ a Ján Zlatoústy
Emil