Gréckokatolícka církev
farnosť Presvätej Bohorodičky Ochrankyne Košice - Nad jazerom

Kontakt:  email: farnost.nadjazerom@grkatke.sk

Novinky

 Čo sa pripravuje v našej farnosti

Fotogaléria


Fotogaléria

Články


Aktuálne (22)
Archív (14)
ZAMYSLENIE (2)
  Archív  Uloženie skaly z jaskyne sv. Archanjela Michala

Uloženie skaly z jaskyne sv. Archanjela Michala

Autor:w

- Ďakujeme všetkým, ktorí mohli a aj prišli v sobotu na sviatok sv. Archanjela Michala osláviť jeho sviatok a v spoločnej modlitbe a viere uložiť skalu z jaskyne sv. Michala do základov stavby nášho chrámu. Spoločná eucharistická modlitba v nás vzbudila novú nádej v modlitbe a v hľadaní ďalších eventuálnych riešení financovania stavby božieho chrámu aj na príhovor sv. Archanjela Michala.

 

FOTO TU:

 

 

 

 

 

 

Webstranka svätyne TU

 

História svätyne TU

 

Z historie svatyně:

 

První zmínky o tomto místě se objevují již na přelomu 5./6. stol. v jistých písemných záznamech (ve dvou dopisech papeže Gelasia I. (492-496) biskupu Larina a biskupu Potenzy a v Knize o zjevení sv. Michaela na Monte Gargano sepsané v 8. století), které popisují zjevení sv. Michaela ve třech příhodách.

První se datuje r. 490. Když jeden bohatý muž ze Siponta vedl své stádo na pastvu na horu Gargano, ztratil se mu jeden z nejkrásnějších býků. Po dlouhém hledání jej našel na vrcholu hory klečícího před otevřenou jeskyní. Vystřelil po neposlušném zvířeti šíp, který místo aby zasáhl býka, nevysvětlitelně zranil nohu tohoto muže. Znepokojen touto událostí šel za biskupem, který mu nařídil tři dny modlitby a pokání. Na konci třetího dne se biskupovi zjevil Archanděl Michael a řekl mu:
„Jsem Archanděl Michael a přebývám stále v Boží přítomnosti. Tuto jeskyni jsem si vybral a zasvětil si ji; já sám jsem její bdělý strážce… Tam, kde se skála otvírá, mohou být odpuštěny hříchy lidí… Vše, za co budete na tomto místě prosit v modlitbě, vám bude uděleno. Proto běž na horu a vyhraď tuto jeskyni křesťanskému náboženství.“
Ale protože na tuto tajemnou horu bylo téměř nemožné se dostat a také proto, že to bývalo místo pohanských kultů, biskup dlouho váhal, než uposlechl Archandělova slova.

Další zjevení se odehrálo v době války Langobardského knížete Grimoalda s Řeky (492). Město Siponto obsazené vojskem nepřítele už nemělo jinou možnost, než se vzdát. Biskup však získal od nepřítele třídenní příměří a obrátil se ve víře, modlitbě a postu k Vůdci nebeských vojsk. Na konci třetího dne se Archanděl Michael biskupovi zjevil a předpověděl mu vítězství. Tato zpráva naplnila srdce obležených nadějí. Obránci opustili město a strhla se bitva doprovázená hromobitím a blesky. Vítězství obyvatel Siponta bylo absolutní.

Třetí zjevení se událo po tomto vítězství (493). Biskup chtěl nyní uposlechnout Nebeského Ochránce a zasvětit jeskyni sv. Archanděli Michaelovi jako projev vděčnosti povzbuzen též pozitivním postojem papeže Gelasia I., ale Archanděl se mu opět zjevil a oznámil mu, že už sám jeskyni zasvětil. Biskup ze Siponta tedy společně se sedmi dalšími biskupy Apulie, kněžími a obyvateli Siponta uspořádal procesí na toto svaté místo. Během procesí se stala podivuhodná věc: nějací orlové svými roztaženými křídly chránili biskupy před slunečními paprsky. Když přišli do jeskyně, našli primitivní oltář přikrytý oltářním plátnem zvýrazněný křížem. Podle legendy také našli otisk nohy sv. Michaela ve skále. S nesmírnou radostí sloužil biskup na tomto místě první bohoslužbu (která se datuje 29. září).
Sama jeskyně je jediné místo chvály, které nebylo zasvěceno lidskou rukou, a během staletí získala titul „Nebeská Bazilika“.

Další zjevení se potom odehrálo v 17. století, když v Jižní Itálii vypukl mor. Arcibiskup Alfonso Pucinelli neschopen najít lidský prostředek k zastavení epidemie, utíkal se v modlitbě a postu ke Sv. Archanděli Michaelovi. Dokonce aby urychlil Boží vůli, umístil do ruky sochy sv. Michaela prosbu napsanou jménem obyvatel. Za úsvitu 22. září, když se modlil v pokoji biskupského paláce v Monte Sant’Angelo, nastalo krátké zemětřesení a zjevil se mu sv. Archanděl Michael a nařídil mu požehnat kameny z jeskyně a označit je znamením kříže a písmeny MA (Michael Archanděl). Kdokoliv by podržel tyto kameny s vírou, stane se odolný vůči této nemoci. Biskup učinil, jak my bylo řečeno a brzy bylo vysvobozeno z moru nejen celé město, ale i všichni, kdo požádali o kameny, kdekoliv žili.
Jako trvalou památku na tento zázrak a jako projev nekonečné vděčnosti arcibiskup postavil památník sv. Michaeli na náměstí, kde stojí dodnes před balkónem pokoje, v němž se mělo udát zjevení. Na památníku je tento latinský nápis:

Knížeti Andělů
Dobyvateli moru
Patronu a Strážci
věnujeme tento památník
jako projev nekonečné vděčnosti.
Alfonso Pucinelli
1656