Gréckokatolícka církev
farnosť Presvätej Bohorodičky Ochrankyne Košice - Nad jazerom

Kontakt:  email: farnost.nadjazerom@grkatke.sk

Novinky

 Čo sa pripravuje v našej farnosti

Fotogaléria


Fotogaléria

Články


Aktuálne (22)
Archív (14)
ZAMYSLENIE (2)

Čo máme robiť?

Autor:o. Vladimír Varga -    24. 10. 2020

 

Sláva Isusu Christu!

 

Milovaní veriaci Gréckokatolíckej farnosti v Košiciach – Nad jazerom.

Po polroku nadišiel znova čas, v ktorom vám posielam tento pastoračný list k staronovej situácii, ktorú zažíva celý svet.

Nanovo sa stáva veľmi aktuálnym, nie dlhý, ale výnimočný Konkrétny návrh, ako byť domácou cirkvou (viď príloha) , ktorý napísal 19.3.2020 kardinál Kevin Farrell.

«Prítomnosť Pána prebýva v konkrétnej a reálnej rodine, so všetkými jej trápeniami, zápasmi, radosťami a každodennými zámermi» 

Táto citácia z Posynodálnej exhortácie Amoris laetitia, nech sa stane realitou týchto dní a života v našich rodinách. Je to mimoriadny moment v životoch našich rodín, kedy môžeme mimoriadnym spôsobom zakúsiť prítomnosť Krista aj v ďalšej existencii našich rodín. Práve pre tento dôvod sa môže stať táto situácia pre nás veľkým požehnaním. Cirkev sa o nás aj v tomto čase stará a nenechá nás bez Krista. Je tu niekoľko možnosti, ako ho nájsť:

Prvou možnosťou je Intronizácia Božieho Slova (viď príloha 1). Je veľmi dôležité, aby v tomto čase sme mali v svojich rodinách svoj „oltárik“. Miestečko, pri ktorom sa budeme modliť či už individuálne, alebo spoločne. Môže to byť časť jedálenského stola, konferenčný stolík, komoda, alebo niečo podobné. Ak môžete, dajte na toto vaše sväté miesto kríž, ikonu, sviecu (nezabudnite načo máme aj „hromničné“ sviece), svätenú vodu, ruženec, čotky... Na toto miesto môžeme intronizovať našu rodinnú bibliu. V našej cirkvi má Božie Slovo veľkú úctu, lebo je v ňom samotný Boh. Preto sa s ním môžeme aj modliť. Každý deň si môžete z neho niečo prečítať. K tomu vám môže aj Postup pri čítaní Svätého písma (viď príloha 2). Takto sa Boh stane realitou vášho každodenného života.

Druhou možnosťou je dôstojné sledovanie sv. liturgií a iných modlitieb. Zvlášť v nedeľu skúste zachovať aj slávnostný charakter účasti na sv. liturgiách najmä cez TV Logos, ktorá vysiela výlučne gréckokatolícke obrady. Veríme, že  dohľadnom čase, obnovíme aj vysielanie bohoslužieb z nášho chrámu.

Treťou možnosťou vyznanie hriechov. V tomto čase mnohí máme viacej času. A to je príležitosť sa dôslednejšie pripraviť na vyznanie hriechov. S mystickým Pútnikom (viď príloha 3), môžeme vstúpiť do svojho srdca a hĺbky svojich vzťahov k sebe, k Bohu a k svojim blížnym. Po tejto „exkurzii“ do svojej duše a srdca prichádza čas na vyznanie hriechov – spoveď. Mám nádej, že od pondelka 2.11.2020, vám budem k dispozícii v tejto službe v čase otvoreného chrámu pre osobnú modlitbu. Takto uskutočníme očakávanie týchto časov po osobnom obrátení a po zmene zmýšľania. Koniec – koncov to je to, po čom volá táto doba i to čo sa v nej deje.

Toto sme vlastne mohli zažiť a spoznať v piatok 23.10.2020, kedy sme sa zjednotili s našimi gréckokatolíckymi biskupmi v modlitbe a pôste, za odvrátenie pandémie. A to je štvrtá možnosť, ktorá úzko súvisí a nadväzuje na pokánie. Povedzme si, všetci začíname viac a viac veriť, že túto situáciu nedokážeme vyriešiť len ľudskými silami. A keďže každá ľudská pohroma je dôsledkom vzdialenia sa človeka od Boha (nikdy nie Božím trestom!), tak aj túto pohromu vnímame, ako dôsledok konzumného spôsobu života bez Boha, alebo len nášho okrajového života s ním. Preto sa javí, ako jediná záchrana ľudstva i nás PÔST – ako návrat k podstate bytia a MODLITBA – ako budovanie osobného vzťahu s Bohom. Ako motiváciu vám ponúkam na nedeľu 25.10.2020 toto nie dlhé, ale veľmi aktuálne biblické čítanie: Jonáš 1,1-4,11.

Piatou možnosťou je služba. Služba je konkrétnym ovocím nášho obrátenia. Mnohým chýba v tomto ťažkom čase prijímanie eucharistie. V Jánovom evanjeliu je opísaná eucharistia Ježišovou  službou umývania nôh. Nie sú v ňom slová premenenia, ale príklad činnej lásky voči bratom bez rozdielu. Preto v tomto čase, kedy nemôžeme navštevovať bohoslužby sa môže stať našou eucharistiou táto služba našim blížnym.

Som presvedčený o tom, že týchto päť konkrétnych možnosti nám pomôže znovuobjaviť živého Krista v našich domácich cirkvách.

Nakoľko chrámy nie sú zatvorené, náš chrám ostáva stále otvorený aj v tomto čase pre osobnú modlitbu:

PONDELOK – PIATOK: 16.00 – 17.00 (od 2.11. aj možnosť sv. spovede)

SOBOTA: 19.30 – 20.30 (platí od 31.10.)

NEDEĽA: 10.00 – 11.00 a 14.00 – 15.00 (možnosť prijať eucharistiu)

 

Všetci vnímame oproti jari jednu veľmi podstatnú rozdielnosť. Kým na jar sme túto epidémiu vnímali viac-menej len cez média, dnes už azda každý z nás pozná chorých na Covid-19 osobne. Mnohí viete, že začiatkom októbra sme na túto chorobu ochoreli aj obidvaja kňazi našej farnosti. O. Michal musel byť aj hospitalizovaný vo veľmi vážnom stave na JIS-ke. Táto situácia nás ešte viac zjednotila v spoločnej modlitbe za jeho uzdravenie i za uzdravenie všetkých chorých našej farnosti. V tejto situácii nám veľmi prišla vhod spoločná modlitba sv. ruženca cez aplikáciu Skype, ktorá vznikla v našej farnosti na Paschu 2020. Od tohto času sa môžu veriaci našej farnosti spojiť hociktorý deň o 19.25 sa spolu virtuálne modliť na tomto linku: https://join.skype.com/pwkl4Yt8QxZ1. V tomto čase zvlášť za uzdravenie chorých.

Je veľmi dôležité, by sme túto situáciu nezľahčovali, ale v bratskej láske brali ohľad aj na iných. Nevykupujme obchody, nechajme aj iným. A naopak, ak máme vedomie o tom, že sme boli s infekčnou osobou, alebo ak cítime akékoľvek príznaky choroby tú nedávajme iným.

Samozrejme, nezabúdajme aj na stále prebiehajúci jubilejný rok Klokočovskej Bohorodičky. Modlíme sa pred jej obrazom doma, alebo v chráme modlitbu za odvrátenie epidémie, alebo akatist, či moleben.

V prílohe máte k dispozícii aj modlitby za odvrátenie epidémie: Modlitba ku Klokočovskej Bohorodičke, Moleben pred Klokočovskou ikonou, Moleben v čase epidémie, Akatist k sv. Archanjelovi Michalovi.

Vyzbrojení touto výzbrojou môžeme viesť duchovný boj, v ktorom sme už víťazi. Ježiš Kristus ho už za nás zvíťazil. Nám už stačí „len“ bojovať.

Prajem vám Pokoj. Nedajte si ho zobrať týmto svetom. „Boli ste draho vykúpení...“ (1. Kor 6,20a). Ježiš za nás zaplatil všetkým.

Na príhovor našej Presvätej Bohorodičky Ochrankyne nech je na vás i vašich rodinách, požehnanie † Pánovo, s jeho milosťou a láskou, teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.

 

 Váš o. Vladimír Varga