Gréckokatolícka církev
farnosť Presvätej Bohorodičky Ochrankyne Košice - Nad jazerom

Kontakt:  email: farnost.nadjazerom@grkatke.sk

Novinky

 Čo sa pripravuje v našej farnosti

Fotogaléria


Fotogaléria

Články


Aktuálne (21)
Archív (14)
ZAMYSLENIE (2)

 

 

 

 

 

   

 

 

PODPORTE NÁS!

 

 

tlačová kancelária konferencie biskupov Slovenska
Žiaci namiesto prednesu kreslili obrázky a písali básne o biskupovi Gojdičovi

V Konkatedrále sv. Mikuláša v Prešove pozývajú na Adventný večer

Novozaložená farská charita pripravila Mikulášsky obed pre ľudí v núdzi

Vyšli nové Katolícke noviny, Rebrík, Slovo i Slovo+, prinášame avíza

Arcidiecézna charita Košice rozdá vyše 800 porcií jedla ľudom v núdzi

Nitriansky hrad láka svojich navštevníkov aj počas adventného času

Femina pomohla 400 ľuďom a z toho bolo 200 obetí domáceho násilia

Krížová cesta na Kalvárskom vrchu v Bratislave je pripravená na zimu


NBS darovala biskupovi Judákovi mince s cyrilo-metodskou tematikou

Predseda KBS pozýva spojiť sa v modlitbe za arcibiskupa Graubnera

 Zo zahraničia


Pápež k sudcom Ameriky a Afriky: Budujte novú sociálnu spravodlivosť

Rada kardinálov privítala nového člena, konžského kardinála Ambonga Besungu

Známky a mince pripomenú 90 rokov Vatikánskeho rozhlasu i ďalšie jubileá

Sociálna sieť Facebook zablokoval poľskú nadáciu „SMS z neba“

V ČR bude môcť byť na bohoslužbách obsadených 30 % miest na sedenie

Kardinál Sandri slávil bohoslužbu na otvorenie Východných dní v Ríme

Vo Vatikáne predstavia nové ekumenické vademecum pre biskupov

Konžský rítus by mohol byť vzorom inkulturácie aj pre Amazóniu

Decembrové video Svätého Otca Františka: Bez modlitby to nefunguje

Cirkev v Rakúsku sa pripojila k lockdownu a pozastavila bohoslužby

„Poďte za mnou, urobím z vás rybárov ľudí.“

Autor:w -    19. 6. 2020

Dnešná nedeľa je na začiatku cyklu nedieľ po sviatku Zostúpenia Sv. Ducha. A evanjelium tejto nedele nás posúva na začiatok verejného účinkovania Ježiša Krista, k momentu povolania prvých apoštolov. Je zaujímavé, že Ježiš na začiatku budovania svojho spoločenstva, s ktorým chce zahájiť Božie kráľovstvo, nehľadá mníchov – v tej dobe pri Mŕtvom mori žili eséni; nevolá zbožných ľudí – farizejov; nevolá ani tých čo patrili ku kléru – kňazov; ani mocnárov, ani boháčov – saducejov; ani teológov - zákonníkov. Volá obyčajných ľudí - rybárov. Týmto jednoduchým ľuďom hovorí: „Poďte za mnou, urobím z vás rybárov ľudí.“ Znie to trochu nepochopiteľne, prijať pozvanie k „lovu ľudí“. Čo znamená byť rybármi ľudí? Kým loviť ryby znamená vytiahnuť ich z ich prirodzeného prostredia a usmrtiť ich, loviť ľudí znamená vytiahnuť ich z vody, symbolu zla, symbolu smrti, a zachrániť ich, dať im život. Ježiš nás teda pozýva, aby sme ho nasledovali, a aby sme tak komunikovali život celému ľudstvu.
A tu sa dostávame k jednému základnému zle pochopenému významu tohto Ježišovho odkazu. Častokrát máme tendenciu vzťahovať toto povolanie za apoštolov a rybárov ľudí len na kňazov a biskupov. Ale povolanie stať sa Ježišovým učeníkom, apoštolom dostal pri sv. krste každý jeden z nás.
Ak by tieto slova mali patriť len kňazom a biskupom, dali by sa naplniť len čiastočne. Kňaz sa môže modliť za jemu zverených veriacich, môže im aj konkrétne poslúžiť, ale vždy to bude ohraničené jeho dosahom. Ak sa k takejto modlitbe a službe pripoja aj ďalší, ich dosah za zväčšuje. Preto aj povolanie k „lovu ľudí“ patrí každému pokrstenému. Toto je základ evanjelizácie. Ohlasovať Vzkrieseného Krista prostrediu v ktorom žijem. Koľkokrát sme už o tom počuli? A čo môžem preto urobiť niečo konkrétne dnes? Napíš si dnes na papierik 10 mien ľudí z tvojho okolia, za ktorých sa od dnes začneš konkrétne modliť. Za ich radosti, starosti i za ich potreby. Za svoj vzťah k ním. Nech sú to ľudia, s ktorými si aj v osobnom kontakte, s ktorými si v tejto etape svojho života takpovediac najčastejšie – tvoja rodina, tvoji kolegovia, spolužiaci, priatelia, spoluveriaci z farnosti... Postupne takáto pravidelná, konkrétna a osobná modlitba ťa privedie aj ku konkrétnej službe pomoci týmto tvojim blízkym ľuďom. A táto konkrétna a osobná služba pomoci a záujmu o nich, sa stáva postupnou evanjelizáciou. Takže tu vidíme, že slova evanjelizácia sa vôbec netreba báť a že toto slovo nie je výsadou len misionárov niekde v ďalekej Afrike.
Samozrejme, dnes budeš mať množstvo dôvodov na to, prečo si tých desať mien nenapísať. Od zabudnutia, až po lenivosť. Ale tým sa dnes stane toto slova znova len nejakým historickým opisom, ktorý si počul ixtí-krát na Druhú nedeľu po Zostúpení sv. Ducha.
Na druhej strane, ak si tých desať mien dnes napíšeš a za nich sa večer pomodlíš, začneš konkrétne s Ježišom a jeho učeníkmi aktívne pracovať na budovaní Božieho kráľovstva už na tejto zemi. Ak by sme sa k tomu odhodlali dnes všetci, za nejaký čas by naše rybárske siete boli preplnené plnohodnotnými kresťanmi.
V tejto chvíli chceme v modlitbe spolu prosiť o dar Kristovho Ducha, aby sme mali ten kúsok odvahy zobrať toto Ježišovo povolanie s úplnou vážnosťou, zodpovednosťou a radosťou z toho, že Boh s nami počíta! ;)
Sláva Isusu Christu!
o. Vladimír Varga