Gréckokatolícka církev
farnosť Presvätej Bohorodičky Ochrankyne Košice - Nad jazerom

Kontakt:  email: farnost.nadjazerom@grkatke.sk

Novinky

 Čo sa pripravuje v našej farnosti

Fotogaléria


Fotogaléria

Články


Aktuálne (22)
Archív (14)
ZAMYSLENIE (2)

Modlitba za novú evanjelizáciu

Autor:w -    23. 4. 2020

Modlitba za novú evanjelizáciu

Ježišu, jediný Pastier svojho stáda,
Ty, ktorý si nás všetkých povolal stať sa rybármi ľudí,
uschopni nás k poslaniu, ktoré si nám zveril.
Učiň nás pozornými
k tichým prosbám mnohých bratov a sestier,
ktorí Ťa  bolestne hľadajú v tme
a volajú po svetle pravdy a teple lásky.
Pre Tvoju najdrahocennejšiu Krv
preliatu za nás a za spásu všetkých,
daj nám milosť odpovedať na Tvoje volanie,
aby sme Ti v tejto našej dobe mohli odovzdať celý svet premenený evanjeliom.
O toto všetko Ťa žiadame na príhovor Panny Márie, Tvojej a našej Matky, ktorej zverujeme túto modlitbu.